Wat te doen bij een incident op de St. Lidwinaschool?

Geplaatst door OCO op 24 oktober 2011
In deze procedure staan de mogelijkheden beschreven voor ouders bij onveilige situaties op school, voor wanneer een goed gesprek met leerkracht of schooldirecteur niet tot een oplossing heeft geleid. Voorbeelden van onveilige situaties zijn: pesten, lichamelijk geweld, intimidatie, etc.

Mogelijkheid A:
Klachtenprocedure van de school

Mocht er een probleem zijn dan neemt u eerst contact op met de groepsleerkracht of de schooldirecteur. Gezamenlijk kan er dan gekeken worden naar mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld het inschakelen van de contactpersonen. De contactpersoon kan ook verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, die aangesteld is door het schoolbestuur (ASKO). De externe vertrouwenspersoon kan helpen met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie waar de school bij is aangesloten. Ouders hoeven niet per se al deze stappen te doorlopen en mogen ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie.

Contactpersonen op de St. Lidwinaschool:
• Inka Smans – e-mail: i.smans@askoscholen.nl
• Astrid Schutte – e-mail: a.schutte@askoscholen

De externe vertrouwenspersoon:
• mevrouw M. de Beurs.

Secretaris van de klachtencommissie:
• mevrouw Els Jelierse, Bereklauw 68, 1141 KV Monnickendam.

Mogelijkheid B:
Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie inschakelen

De vertrouwensinspecteur kan worden benaderd als zich problemen voordoen op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik
• lichamelijk geweld
• grove pesterijen
• extremisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteur zal informeren en adviseren. Als het nodig is kan de vertrouwensinspecteur begeleiding bieden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Contactgegevens vertrouwensinspecteur:
Telefoon: 0900-111 3 111
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs

Mogelijkheid C:
Indien er sprake is van fysiek geweld

• Aangifte doen bij de politie Telefoon: 0900 – 8844
• Een bezoek brengen aan de huisarts of eerste hulp

Vraag de (huis)arts om een beschrijving van de aangerichte schade, het liefst met foto’s erbij, deze kunnen dienen als bewijsmateriaal.

Mogelijkheid D:
Indien er sprake is van discriminatie

Melding maken bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)
Telefoon: 020-638 55 51
E-mail: discriminatie@mdra.nl
Of via het digitale formulier: www.mdra.nl/formulier/meld-discriminatie

Meer artikelen over Geen categorie