Welke extra toelatingsvoorwaarden voor het mbo zijn er?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 januari 2020
Voor toelating tot een beroepsopleiding in het mbo moet je beschikken over de juiste vooropleidingseisen: het niveau dat je hebt gevolgd op het vmbo. Voor sommige opleidingen in het mbo gelden extra eisen, selectieprocedures of andere toelatingseisen. Je moet bijvoorbeeld een bepaald vak gevolgd hebben, een toets doen of een werkplek hebben. Sommige opleidingen selecteren vanwege een beperkte aantal plekken.

Vooropleidingseis

Voor toelating tot een beroepsopleiding in het mbo moet je beschikken over de juiste vooropleiding (art. 8.2.1 WEB).Voor sommige opleidingen gelden extra eisen, selectieprocedures of andere toelatingseisen. Dit is toegestaan, zolang deze regels zijn gepubliceerd en voor alle nieuwe studenten gelden.

Bepaalde vereisten

Voor sommige studies moet je voldoen aan vereisten of beschikken over specifieke vaardigheden. Bijvoorbeeld het juiste vmbo-profiel. De opleiding stelt dit vooraf vast. Deze eisen stelt de opleiding vast om in te schatten of een student de opleiding succesvol kan afronden Dit is meestal een vak dat als essentieel wordt gezien om de opleiding met succes te voltooien (art. 8.2.2a lid 1 WEB). 

Voorbeeld: voor toelating tot de opleiding Coördinator sportinstructie, training en coaching heb je minimaal een diploma vmbo-k nodig, bij voorkeur het profiel sport, dienstverlening en veiligheid of zorg en welzijn. De extra toelatingseisen zijn een sporttest, een bewijs van een sportmedische keuring en een zwemdiploma (of de bereidheid om deze te halen).

Lees meer over welke beroepsopleidingen aansluiten op de profielen in het vmbo in het artikel Welke profielen in het vmbo en de mavo sluiten aan op welke beroepsopleidingen?.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor sommige stage-plaatsen moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG is een verklaring waarin staat dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je nieuwe baan of stage. Zonder strafblad krijg je in principe altijd een VOG. Soms krijg ook met een strafblad nog een VOG.

Screening

Voor sommige opleidingen word je gescreend door de politie. Het is daarom belangrijk dat je van onbesproken gedrag bent. Je doorstaat de screening als je:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenisstraf voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebt gekregen
  • de laatste 4 jaar geen taakstraf, geldboete, strafbeschikking of transactie voor het plegen van een misdrijf hebt gekregen
  • niet op grond van andere bekende en relevante feiten onvoldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht. De korpschef kan negatief oordelen als er een proces-verbaal is opgesteld, maar dit bijvoorbeeld niet tot een veroordeling heeft geleid.

Er zijn kosten verbonden aan de screening. Soms betaalt de werkgever waar je stage loopt dit bedrag. 

Werkplek

Voor BBL-opleidingen wordt altijd een werkplek als harde eis gesteld (art. 7.2.7 lid 3 WEB). Lukt het niet om een werkplek te vinden? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij de opleiding. Sommige ROC’s werken samen met bedrijven. Je kunt in dat geval een werkplek vinden via de opleiding. Soms is het toch beter om een BOL-opleiding te starten, omdat je anders problemen krijgt met de leerplicht. Meer informatie over de leerplicht vind je in het artikel Tot welke leeftijd ben ik leerplichtig?.

Selectie: vol = vol

Voor het hbo en de universiteit geldt voor sommige studies een beperkt aantal plekken (art. 7.30b lid 3 WHW). Dit is ook het geval voor het mbo. Selectie is toegestaan, mits de instelling voor 2 februari bekend maakt welke procedure zij hanteren voor toelating als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen (art. 8.2.2a lid 2 WEB). Uit cijfers van DUO blijkt voor schooljaar 2019-2020 43.500 van de 69.500 zijn uitgeloot voor een mbo-opleiding in Nederland vanwege te weinig capaciteit (Overzicht opleidingen met numerus fixus in het mbo. Schooljaar 2019-2020, KBA Nijmegen).

Wil je weten wat de precieze regels zijn voor toelating tot jouw studie? Kijk op de website van de opleiding om er zeker van te zijn!

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Overstap van vmbo naar mbo