Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 16 mei 2021

Op het centraal examen mag je altijd schrijfmateriaal, (teken)potloden, liniaal, passer, geodriehoek en een gum meenemen. Voor sommige vakken zijn extra hulpmiddelen toegestaan. Wat je verder mag meenemen naar het centraal examen verschilt per examenjaar én per examenvak. Examenkandidaten met een beperking hebben soms recht op extra aanpassingen.

* Dit artikel beschrijft de toegestane hulpmiddelen voor examenjaar 2020-2021 op basis van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021

Basispakket voor alle examenkandidaten

Voor alle examenkandidaten vmbo, havo en vwo geldt dat zij voor alle centrale examens een vast aantal hulpmiddelen mogen meenemen. Let op: deze spullen mogen tijdens het examens niet worden uitgeleend. Dit basispakket bestaat uit:

  • schrijfmateriaal (inclusief millimeterpapier)
  • tekenpotlood
  • blauw en rood kleurpotlood
  • liniaal met millimeterverdeling
  • passer
  • geometrische driehoek
  • vlakgum
  • rekenmachine met basisbewerkingen

Naast het basispakket hulpmiddelen mag je enkele hulpmiddelen meenemen die niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel nuttig zijn, zoals een puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan een spellingskaart.

Alle schriftelijke tentamens

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van een eendelig woordenboek Nederlands ook een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat) toegestaan.

Vmbo en mavo

Frans en moderne vreemde talen

Woordenboek naar en van de doeltaal. Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal – doeltaal de kandidaat behulpzaam zijn. Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal – doeltaal niet zinvol, maar ook niet verboden.

Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een woordenboek Frans – Nederlands en Nederlands – Frans toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. ‘Thuistaal’ hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal – Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

Bij het vak Engels mag het schoolbestuur toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek. Als examenkandidaat moet je hier wel zelf om vragen.

Wiskunde

Bij de meeste examenvakken is een rekenmachine met basisbewerkingen voldoende. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

In plaats van de geometrische driehoek mag je ook een windroos meenemen.

Je krijgt roosterpapier in cm2. Dit wordt uitgedeeld door school.

Natuurkunde

Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 vmbo-g en vmbo-t heb je op het centraal examen informatiemateriaal nodig. De volgende edities zijn toegestaan:

  • Binas informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3) voor vmbo-b. Het is toegestaan fouten in Binas te verbeteren. Deze verbeteringen zijn te vinden op www.noordhoffuitgevers.nl.
  • Binas informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN978.90.01.80069.7) voor alle andere vmbo-niveaus. Het is toegestaan fouten in Binas te verbeteren. Deze verbeteringen zijn te vinden op www.noordhoffuitgevers.nl.

CSPE beroepsgericht en beeldend

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische opdrachten van het cspe wordt elk jaar in de instructie voor de examinator meegedeeld. Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij deze praktische examens niet toegestaan.

Havo en vwo

Frans en moderne vreemde talen

Woordenboek naar en van de doeltaal. Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal – doeltaal de kandidaat behulpzaam zijn. Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal – doeltaal niet zinvol, maar ook niet verboden.

Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een woordenboek Frans – Nederlands en Nederlands – Frans toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. ‘Thuistaal’ hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal – Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

Bij het vak Engels mag het schoolbestuur toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek. Als examenkandidaat moet je hier wel zelf om vragen.

Klassieke talen voor havo en vwo

Bij Latijn en Grieks is een woordenboek toegestaan en een grammaticaoverzicht (in het woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en toelichting op het gebied van de syntaxis. Niet toegestaan is een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is.

Bij Grieks is het woordenboek van Ch. Hupperts toegestaan inclusief het hierin opgenomen grammatica-overzicht en de alfabetische werkwoordenlijst. Ook is het toegestaan dit grammatica-overzicht en deze alfabetische werkwoordenlijst (als los boekje uitgegeven onder de naam Compendium) naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken.

Bij Latijn is het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster toegestaan inclusief het daarin opgenomen grammaticaoverzicht. Ook is het toegestaan dit als los boekje uitgegeven grammaticaoverzicht naast een ander Latijns woordenboek te gebruiken.

Wiskunde A, B en C

Wiskunde A,B en C voor havo en vwo

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is een rekenmachine met basisbewerkingen voldoende. Voor de vakken Wiskunde A, B en C is een grafische rekenmachine vereist.

Daarnaast krijg je roosterpapier in cm2. Dit papier wordt uitgedeeld door school.

Meer informatie over het gebruik van een (grafische) rekenmachine is te vinden in het artikel Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Natuurkunde scheikunde en biologie

Havo en vwo

Binas havo/vwo (6e editie of Sciencedata) is toegestaan voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Het is toegestaan fouten in Binas te verbeteren. Deze verbeteringen zijn te vinden op www.noordhoffuitgevers.nl en bij ScieneData op de website van uitgeverij Walvaboek. Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook voor het aanbrengen van plakkertjes.

Aardrijkskunde

Het gebruik van een atlas is niet langer toegestaan.

Soms meer hulpmiddelen toegestaan

De schooldirecteur kan aanvullende maatregelen treffen voor examenkandidaten met een beperking, mits die aanpassingen passen binnen de kaders van de examinering. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op examenkandidaten met een visuele of auditieve beperking, (kleuren)blindheid, dyslexie of dyscalculie artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO. Meer over aanpassingen is te lezen in het artikel Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?