Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (havo en vwo)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 16 april 2019
Op het centraal examen mag je altijd schrijfmateriaal, (teken)potloden, liniaal, passer, geodriehoek en een gum meenemen. Voor sommige vakken zijn extra hulpmiddelen toegestaan. Dit verschilt per examenjaar én per examenvak.
* Dit artikel beschrijft de toegestane hulpmiddelen voor examenjaar 2018-2019 op basis van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019

Basispakket

Voor alle examenkandidaten havo en vwo geldt dat zij voor alle centrale examens een vast aantal hulpmiddelen mogen meenemen. Let op: deze spullen mogen tijdens het examens niet worden uitgeleend. Dit basispakket bestaat uit:

  • schrijfmateriaal (inclusief millimeterpapier)
  • tekenpotlood
  • blauw en rood kleurpotlood
  • liniaal met millimeterverdeling
  • passer
  • geometrische driehoek
  • vlakgum
  • rekenmachine met basisbewerkingen

Alle schriftelijke tentamens

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van een eendelig woordenboek Nederlands ook een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat) toegestaan.

Latijn en Grieks voor havo en vwo

Bij Latijn en Grieks is een woordenboek toegestaan en een grammaticaoverzicht (in het woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en toelichting op het gebied van de syntaxis. Niet toegestaan is een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is.

Bij Grieks is het woordenboek van Ch. Hupperts toegestaan inclusief het hierin opgenomen grammatica-overzicht en de alfabetische werkwoordenlijst. Ook is het toegestaan dit grammatica-overzicht en deze alfabetische werkwoordenlijst (als los boekje uitgegeven onder de naam Compendium) naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken.

Bij Latijn is het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster toegestaan inclusief het daarin opgenomen grammaticaoverzicht. Ook is het toegestaan dit als los boekje uitgegeven grammaticaoverzicht naast een ander Latijns woordenboek te gebruiken.

Frans en moderne vreemde talen

Woordenboek naar en van de doeltaal. Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal – doeltaal de kandidaat behulpzaam zijn. Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal – doeltaal niet zinvol, maar ook niet verboden.

Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een woordenboek Frans – Nederlands en Nederlands – Frans toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. ‘Thuistaal’ hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal – Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

Bij het vak Engels mag het schoolbestuur toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek.

Wiskunde A, B en C

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is een rekenmachine met basisbewerkingen voldoende. Voor de vakken Wiskunde A, B en C is een grafische rekenmachine vereist. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel Welke grafische rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (havo en vwo).

Daarnaast is roosterpapier in cm2 (versterkt door school).

Biologie, natuurkunde en scheikunde

Binas havo/vwo (6e editie) is toegestaan. Het is toegestaan fouten in Binas te verbeteren. Deze verbeteringen zijn te vinden op www.noordhoffuitgevers.nl en bij ScieneData op de website van uitgeverij Walvaboek. Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook voor het aanbrengen van plakkertjes.

Aardrijkskunde

Het is toegestaan om de Grote Bosatlas mee te nemen. Voor vwo is de 54e druk voorgeschreven, voor havo de 55e druk inclusief aanvullende katern. Dit extra katern is gratis verkrijgbaar bij uitgever Noordhoff.