WSNS

Geplaatst door OCO op 13 augustus 2009

Weer Samen Naar School is een samenwerking tussen basisscholen en speciale scholen. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan, doordat er passende zorg en passend onderwijs op de gewone school is.
Binnen de samenwerking is er geld beschikbaar voor extra zorg en begeleiding aan kinderen die dit (tijdelijk) nodig hebben. Als het niet lukt om leerlingen binnen de basisschool te houden, gaat het geld naar het speciaal onderwijs.

Weer Samen Naar School zorgt ervoor dat de gewone school kinderen met problemen die te maken hebben met leren, gedrag, sociale ontwikkeling of lichamelijke achterstanden, beter kan opvangen. Vaak komt een leerkracht uit het speciaal onderwijs leerlingen helpen. Hierdoor presteren de kinderen beter op de gewone school.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog