Mogen scholieren staken?

Scholieren hebben geen stakingsrecht zoals werknemers. Maar in de leerplichtwet is wel iets geregeld.

Een geheel leerplichtige scholier (t/m 16 jaar) mag alleen staken als hij een schriftelijk verzoek met argumenten heeft ingediend bij de schoolleiding en deze is goedgekeurd. Is het verzoek afgekeurd, dan kun de leerling toch staken als zijn ouders schriftelijk toestemming geven.

Een niet-geheel leerplichtige scholier (vanaf 17 jaar) mag altijd staken, als hij twee dagen van tevoren schriftelijk aan de schoolleiding heeft aangegeven dat hij dat gaat doen, met goede argumenten.