Wanneer zijn de schoolvakanties in Amsterdam in 2024?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 15 januari 2024
De voorjaarsvakantie in Amsterdam is van 17 februari tot en met 25 februari 2024. De meivakantie is van 27 april 2024 tot en met 5 mei 2024. Scholen mogen deze vakantie met een week uitbreiden. De zomervakantie in Amsterdam gaat in op 20 juli en duurt tot en met 1 september 2024. In schooljaar 2024-2025 valt de herfstvakantie in Amsterdam in de week van 26 oktober tot en met 3 november 2024. De kerstvakantie start op 21 december en eindigt op 5 januari 2025. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt wanneer scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in verschillende regio’s vakantie hebben. Amsterdam valt onder de regio noord. De data voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata. Scholen mogen hiervan afwijken.

Schoolvakanties in Amsterdam in 2024

In onderstaande tabel staan de schoolvakanties in Amsterdam in 2024. Let op: de data voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata. Jouw school kan hiervan afwijken. Check daarom altijd de data in de schoolgids.

Schoolvakanties AmsterdamData
Voorjaarsvakantie17 februari tot en met 25 februari 2024
Meivakantie27 april tot en met 5 mei 2024
Zomervakantie20 juli tot en met 1 september 2024
Herfstvakantie26 oktober tot en met 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december tot en met 5 januari 2025

Verplichte schoolvakanties en adviesdata

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt wanneer scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in verschillende regio’s vakantie hebben (Regeling vaststelling schoolvakanties 2022-2025).

De data voor de voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata. Scholen mogen hiervan afwijken. De meivakantie mogen scholen met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW adviseert om deze vakantie een week eerder te laten beginnen, op 20 april 2024. Koningsdag valt dit jaar op zaterdag 27 april 2024.

De precieze vakantiedata op jouw school staan in de schoolgids.

Vakantie tijdens schooldagen?

Volgens de wet kunnen ouders éénmaal per schooljaar tien schooldagen verlof aanvragen zodat zij met hun kind(eren) op vakantie kunnen tijdens schooltijd. Dit is alleen toegestaan als het beroep van één van de ouders vakantie tijdens reguliere schoolvakanties onmogelijk maakt (art. 11 sub f jo. 13a Lpw). In de praktijk blijkt dat dit verlof vrijwel uitsluitend wordt gegeven aan ouders met seizoensgebonden werk in de horeca en de agrarische sector, waarbij de ouders eigenaar van het bedrijf zijn.

Het verlof moet minimaal zes weken van tevoren aangevraagd worden bij de schooldirecteur. Verder geldt dat het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie mag vallen. De schooldirecteur beslist over dit verlof.

Gerelateerde onderwerpen