Aantal plaatsen 3e ronde en cijfers loting 2e ronde 2010

Geplaatst door OCO op 23 april 2010

Voor zover nu bekend zijn er 43 leerlingen uitgeloot in tweede ronde van de Kernprocedure 2009/2010 in Amsterdam. Daarnaast zijn tenminste 15 leerlingen afgewezen in de tweede ronde, de meeste daarvan met een vmbo-t advies. Een goed zicht op het totaal aantal afgewezen leerlingen ontbreekt nog. Deze cijfers zijn door OCO verzameld in een belronde op vrijdag 23 april 2010. OCO bracht eerder in kaart dat in de eerste ronde 622 leerlingen werden uitgeloot.
In de tweede helft van dit artikel is een overzicht opgenomen van de beschikbare plaatsen in de derde ronde. Er lijkt net voldoende plek te zijn in de derde ronde, al ontbreekt nog een door de gemeente bevestigd totaaloverzicht van de uitlotingen en afwijzingen in de tweede ronde. Wel is er een tekort aan openbaar onderwijs voor leerlingen met een advies voor vmbo-t en havo.

LOTING TWEEDE RONDE

43 leerlingen uitgeloot in tweede ronde
In totaal zijn 43 leerlingen uitgeloot in de tweede ronde. De scholen waar in de tweede ronde geloot moest worden waren het Cygnus Gymnasium, het Hervormd Lyceum Zuid, Het Sint Nicolaas Lyceum (SNL) en het Vossius Gymnasium.

Aantal uitgelote leerlingen tweede ronde per schooladvies
21 leerlingen met een vwo-advies op het Cygnus (7), HLZ (4), SNL (3), Vossius (7);
14 leerlingen met een havo/vwo-advies op het SNL (6), HLZ (8);
8 leerlingen met een havo-advies op het SNL.
Voor zover nu bekend zijn daarmee in totaal 43 leerlingen uitgeloot in de tweede ronde.

Tegenvallende citoscore verkleint kansen in de tweede ronde
Er zijn ook leerlingen die niet zijn uitgeloot maar zijn afgewezen. Dat is het geval bij leerlingen die een citoscore hadden die niet overeen kwam met hun basisschooladvies en die daarmee niet ‘automatisch plaatsbaar’ waren. De Kernprocedure kent een bandbreedte in citoscores voor deze leerlingen, bij een aantal punten onder de automatisch toelaatbare score is ‘overleg vereist’ tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld. Nog een paar punten lager is ‘onderzoek verplicht’, of weer een paar punten lager is een leerling helemaal niet plaatsbaar op een plek zoals vermeld in het basisschooladvies. In de derde ronde ontbrak het scholen aan tijd voor overleg met de basisschool en hebben scholen, zeker als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtrof, leerlingen met een ‘niet automatisch plaatsbare citoscore’ afgewezen. Voor zover OCO bekend zijn in ieder geval 15 leerlingen afgewezen in de tweede ronde, de meeste daarvan met een vmbo-t advies. Mogelijk ligt dit aantal nog hoger, betrouwbare cijfers ontbreken op dit moment.

BESCHIKBARE PLAATSEN DERDE RONDE

Waar is nog plek in de derde ronde?
De dienst DMO van Gemeente Amsterdam heeft een lijst gepubliceerd met de beschikbare plaatsen in de derde ronde, zie daarvoor de download onderaan deze pagina.

Verloop derde ronde
Voor de 3e Ronde gelden nu de volgende regels:

  • Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april gelden als gelijktijdig aangemeld, daarna worden aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Mocht blijken dat er knelpunten zijn in vraag en aanbod, dan overleggen de schoolbesturen gezamenlijk over een oplossing.
  • Mocht u donderdag 29 april nog geen duidelijkheid hebben over de wijze van behandeling van de aanmelding van uw leerling, dan kunt u dat melden aan de gemeente via de e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.

Leerlingen met een basisschooladvies voor vmbo in de derde ronde
Volgens de lijst van DMO met beschikbare plaatsen in de derde ronde is er nog een flink aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen met een basisschooladvies voor vmbo-b, vmbo-k (beide met en zonder leerwegondersteuning) en vmbo-t. Deze leerlingen hebben niet hoeven loten in de tweede ronde maar er is waarschijnlijk nog een aantal leerlingen op zoek naar een plek wat nog niet plaatsbaar na overleg met de basisschool of na nader onderzoek.

Scholen met plaatsen in een bijzondere richting
De Joodse scholengemeenschap Maimonides heeft in de derde ronde nog plaats voor vmbo-t (9), havo (7) en vwo (11) en de Evangelische school De Passie heeft nog plek voor vmbo-t (20) en havo/vwo (10). Beide scholen verbinden wel geloofsvoorwaarden aan hun toelating, de kwaliteit van De Passie wordt door de inspectie als onvoldoende beoordeeld.

Plaats op scholen met onvoldoende opbrengstenoordeel door de inspectie
Drie scholen waarvan de vwo-afdelingen volgens de inspectie de afgelopen jaren onvoldoende onderwijsopbrengsten lieten zien zijn vanwege hun ligging en onderwijsaanbod voor sommige leerlingen en ouders misschien toch aantrekkelijk: het Cartesius Lyceum (4 havo, 10 havo/vwo, 16 vwo) en het Caland Lyceum (3 havo/vwo, 3 atheneum, 2 technasium, 8 gymnasium), de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (4 vwo). OCO vindt het belangrijk dat er naast dit aanbod nog wel voldoende aanbod beschikbaar is van voldoende kwaliteit!

Plaatsen op scholen met een voldoende van de inspectie
Er is nog maar weinig keuze mogelijk op scholen met een voldoende van de inspectie:

Voor de 21 uitgelote leerlingen met een vwo advies zijn er 27 plaatsen met een voldoende van de inspectie beschikbaar:
16 plaatsen (6 gym, 10 vwo) op het Bredero College in Noord;
6 vwo plaatsen op het Comenius Lyceum in West;
5 vwo tto (tweetalig onderwijs) plaatsen op het Hervormd Lyceum West in West.

Voor de 14 uitgelote leerlingen met een havo/vwo advies zijn er 42 plaatsen met een voldoende van de inspectie beschikbaar:
6 havo/vwo plaatsen op het Bredero College in Noord;
6 havo/vwo plaatsen op het Comenius Lyceum in West;
5 havo/vwo plaatsen op het Cosmicus Montessori Lyceum in Oost;
13 havo/vwo plaatsen op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Zuidoost;
12 havo/vwo tto (tweetalig onderwijs) plaatsen op Scholengemeenschap Reigersbos in Zuidoost.
Verder biedt het Amstel Lyceum in Oost nog 3 havo/vwo plaatsen aan, de status daarvan is voor OCO niet geheel duidelijk aangezien de school geen vwo bovenbouw meer heeft (doorstroom naar MLA?).

Voor de 8 uitgelote leerlingen met een havo advies zijn er 9 plaatsen met een voldoende van de inspectie beschikbaar:
9 havo plaatsen op het Comenius Lyceum in West.

Conclusie: misschien net voldoende plek, voor havo en vmbo-t geen openbaar onderwijs
Misschien is er net voldoende plek, maar van de overmaat van plaatsen van voldoende kwaliteit die door de schoolbesturen en gemeente in het vooruitgezicht werd gesteld is geen sprake. Mogelijk is er zelfs een tekort als meer leerlingen dan nu bekend is zijn uitgeloot of afgewezen. Opvallend is verder dat er voor uitgelote leerlingen met een vwo-advies of met een havo/vwo-advies nog een keuze mogelijk is tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs, en dat voor leerlingen met een havo-advies alleen nog bijzonder onderwijs beschikbaar is. Voor vmbo-t is er welgeteld nog één plaats op een school voor openbaar onderwijs beschikbaar (OSB) terwijl in de derde ronde nog steeds een aantal (in de tweede ronde afgewezen) leerlingen een vmbo-t plek zoeken. Artikel 23 van de Grondwet vereist dat er in een gemeente voldoende openbaar onderwijs beschikbaar is.

Meer artikelen over Blog