Amsterdam moet veiliger worden voor fietsende scholieren

Geplaatst door OCO op 24 juni 2009

Het Comité van bezorgde ouders doet de volgende oproep:

Steeds weer worden Amsterdamse kinderen slachtoffer in het drukke Amsterdamse verkeer. Dat is absoluut onacceptabel. Er moet nú iets gebeuren. Onze kinderen móeten veilig van en naar school kunnen fietsen. Daarom starten wij, als bezorgde ouders, een petitie met een tienpuntenplan fietsveiligheid. Met deze maatregelen willen we van Amsterdam een veilige fietsstad maken.

Onderteken de petitie nu op:
fietsveiligamsterdam.petities.nl

Wij roepen het stadsbestuur op het tienpuntenplan met de hoogste prioriteit uit te voeren.
Maak de veiligheid van onze kinderen speerpunt van uw beleid.In het belang van de Amsterdamse kinderen, in het belang van Amsterdam.
– Zorg voor een stadsbreed fietsveiligheidsplan dat op stadsdeelniveau wordt uitgevoerd.
– Neem bij het aanleggen van wegen de veiligheid van fietsers (en voetgangers) als norm (met o.a. 25 km zones, gescheiden fietspaden, verboden straten voor vracht- en busverkeer, fietsvriendelijke afstemming verkeerslichten) en geef daarin de straten in de buurt van scholen een aparte status.
– Leg door de hele stad een zogenaamde witte loper voor de fietsers aan zodat onze kinderen weten welke route het veiligst is.
– Stem de breedte van fietspaden af op het hoeveelheid fietsverkeer en neem de toename van scooterverkeer hier nadrukkelijk in mee.
– Sta vrachtverkeer en busverkeer alleen toe bij gescheiden fietspaden en beperk dit anders tot bepaalde timeslots.
– Hou bij wegwerkzaamheden rekening met de veiligheid van de fietser.
– Neem onmiddellijk maatregelen bij zogenaamde blackspots.
– Verbeter het verkeersonderwijs op basis- en middelbare scholen.
– Verplicht verkeerslessen ‘Rijden in de stad’ voor chauffeurs van vrachtwagens en bussen.
– Voer met spoed in de hele stad aanvullende veiligheidsmaatregelen in zoals verplichting van dode hoekspiegels voor alle vrachtwagens en bussen, extra spiegels bij verkeerslichten, voorsorteervakken bij verkeerslichten voor fietsers etc etc.

Het onderwerp fietsveiligheid willen wij nadrukkelijk terugzien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van 2010 en in het programakkoord van de centrale stad en stadsdelen.

Wij zullen na de zomer deze petitie met zoveel mogelijk handtekeningen van Amsterdammers aanbieden aan de burgemeester en aan de politieke en organisatorische vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de stad.

Amsterdam moet veilig worden voor onze fietsende kinderen!

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog