Inschrijvingsplicht


  • Wat is het recht op onderwijs?

    Het recht op onderwijs in Nederland houdt in dat ouders hun kind naar school brengen. De overheid bekostigd scholen om leerlingen goed onderwijs te geven.
  • Wat is leerplicht?

    In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen tussen 5 en 16 jaar. Zonder startkwalificatie moet je tot je 18e jaar naar school.