Onderwijstijd


  • Wat is onderwijstijd?

    Onderwijstijd is het minimum aantal lesuren dat basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en het mbo moeten aanbieden.
  • Wat is een continurooster?

    Op scholen met een continurooster blijven leerlingen tijdens de middagpauze op school. De school is op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht.