Continurooster vervangt steeds vaker standaard schoolrooster

Geplaatst door OCO op 4 december 2012
Op steeds meer basisscholen in Amsterdam maakt het oude standaard schoolrooster plaats voor het continurooster. De stichting Openbaar Onderwijs Noord denkt er zelfs over na bij alle openbare basisscholen in Amsterdam Noord dit nieuwe rooster in te voeren.

Continurooster steeds populairder

Het continurooster wordt steeds populairder. Het invoeren van het continurooster heeft namelijk een aantal voordelen. Leerlingen gaan tussen de middag niet meer naar huis, maar op school blijven. De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan voorheen, maar de schooldag eindigt eerder.

Voor- en nadelen

Het continurooster is vanuit pedagogisch oogpunt goed voor een kind niet steeds te hoeven omschakelen, een continurooster brengt meer rust in het programma. De kinderen blijven allemaal tussen de middag op school wat voor veel werkende ouders erg handig is. Ook raken kinderen door de kortere pauzes minder uit het leerritme, ze worden minder afgeleid. Nadeel voor dezelfde werkende ouders kan zijn dat leerlingen bij een continurooster eerder uit zijn ’s middags. Leerkrachten hebben bij invoering van een continurooster tussen de middag een kortere pauze, wat (indien er geen overblijfkrachten worden ingeschakeld) in strijd is met de Arbeidstijdenwet.

Uitspraak klachtencommissie

Op 1 juni 2012 heeft een ouder bij de landelijke klachtencommissie voor onderwijsgeschillen (LKC) geklaagd over het feit dat haar school haar heeft verplicht te betalen voor de tussenschoolse opvang die naar haar mening verplicht was. Bij een continurooster kan er volgens de geldende regelgeving geen sprake zijn van een verplichte bijdrage in de overblijfkosten, hooguit van een vrijwillige bijdrage. De school erkent dat zij ten onrechte het woord continurooster heeft gebruikt bij de invoering van het nieuwe schoolrooster. De school had voorop dienen te stellen dat deelname aan de tussenschoolse opvang voor leerlingen vrijwillig was. De klacht van de ouder is gegrond verklaard. Zie voor de gehele uitspraak deze download: LKC, advies 105395 d.d. 12 juli 2012.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog