De loting, en dan? Tips voor de loting van 2010

Geplaatst door OCO op 2 maart 2010

U heeft uw kind aangemeld op een school voor voortgezet onderwijs. Tot 8 april 2010 wordt bekeken welke leerlingen toegelaten worden en of er aanvullend onderzoek nodig is. Vervolgens wordt gekeken of een school moet loten, omdat er teveel leerlingen aangemeld zijn. Uiterlijk op 8 april ontvangt u van de school bericht of uw kind toegelaten is en ingeloot. Als uw kind niet is toegelaten of is uitgeloot, moet u een andere school kiezen.

Vanaf 9 april staat op de website www.onderwijs.amsterdam.nl een lijst met scholen die nog plaats hebben. Deze lijst zal dan ook op de site van OCO geplaatst worden. U kunt uw kind bij de nieuwe school aanmelden op 12, 13 en 14 april. Alle leerlingen die zich dan aanmelden, worden tegelijk behandeld. Op 22 april krijgt u bericht of uw kind wordt toegelaten op deze school van tweede keus. Als u uw kind nĂ¡ 14 april aanmeldt op een school, geldt wie het eerst komt. U krijgt dan uiterlijk 28 mei bericht of uw kind wordt toegelaten.
Het is belangrijk dat u en uw kind op tijd weten naar welke school uw kind gaat na de zomervakantie. Als het te lang duurt, schakel dan hulp in. U kunt op werkdagen bellen met OCO 020-3306320 voor al uw vragen.

Tip: vraag aan de school waarop uw kind niet is toegelaten, waarom niet. Dan kunt u daarmee rekening houden in de keuze van de nieuwe school.

Tip: kijk naar de mogelijkheden van een school. Een scholengemeenschap heeft ook vaak een vmbo-k of gymnasium. Controleer de kwaliteit van deze afdeling op www.onderwijsinspectie.nl of www.onderwijsconsument.nl

Tip: bent u het niet eens met het besluit, neem dan snel actie. De planning van de procedure is eigenlijk te krap voor toelichtingen of uitzonderingen. U kunt altijd OCO bellen voor informatie.

Tip: kijk op www.onderwijsconsument.nl voor informatie bij de keuze van een nieuwe school. Hier vindt u ook het kwaliteitsoordeel van de onderwijsinspectie.

Tip: Klachten over de kernprocedure?
Meldt het bij het informatiepunt kernprocedure van de gemeente Amsterdam:
telefoon: 020 – 251 81 51 (maandag, dinsdag en donderdag)
e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl