Wat betekent studieloopbaanbegeleiding in het mbo?

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 5 maart 2019
Studieloopbaanbegeleiding is een belangrijk onderdeel van een beroepsopleiding. De studiecoach helpt een student bij het maken van studiekeuzes en bij de persoonlijke ontwikkeling van de student. Met hulp van de studiecoach krijgt een student inzicht in de eigen kwaliteiten, ambities en loopbaancompetenties.

Wat doet een studiecoach?

De studiecoach begeleidt studenten tijdens hun studie en voert daarvoor regelmatig persoonlijke gesprekken met studenten over studieproblemen en obstakels die hun studie in de weg staan. De studiecoach is het eerste aanspreekpunt voor de student.

Studieloopbaangeleiding voor leren en loopbaan

Scholen zijn verplicht om naast persoonlijke begeleiding ook studieloopbaanbegeleiding te bieden, met voorlichting over studiekeuze en loopbaan (art. 1.3.5 onder c WEB). Bij studieloopbaanbegeleiding gaat het om twee kerntaken: leren én loopbaan. Vaardigheden voor je beroep (leren), keuzes voor je loopbaan (loopbaan) en burgerschap komen terug in studieloopbaanbegeleiding. Een student wordt tijdens de examens op deze onderdelen getoetst. Dit kernpunten uit het kwalificatie document zetten studenten aan tot:

  • meer vraagsturing
  • reflectie op eigen ervaringen en eigen handelen
  • zelfstandig en competentiegericht leren
  • een goede doorstroom van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo

Van mentor naar coach

Onderwijs gericht op specifieke vaardigheden vraagt niet alleen om een andere manier van leren, maar ook om een andere manier van begeleiden. Van docenten in het mbo wordt daarom verwacht dat zij, naast kennis, een begeleidende en coachende rol innemen voor de student. Minder als mentor, meer als coach op persoonlijk vlak. Een coach biedt meer helderheid in de keuzes die gemaakt moeten worden, een mentor daarentegen heeft meer kennis en expertise over het onderwerp.

Competenties

In de huidige maatschappij ontstaan nieuwe beroepen. Werknemers wisselen meerdere malen van baan. Studenten ontwikkelen en leren daardoor competenties. Hierdoor wordt de keuze op de arbeidsmarkt vergroot. Er worden vijf loopbaancompetenties benoemd die nodig zijn om invloed uit te kunnen oefenen op de eigen loopbaan. Deze vijf loopbaancompetenties zijn gekoppeld aan kerntaken. Daarbij gaat het namelijk om:

  • vaardigheden (waar ben ik goed in?)
  • motievenreflectie (wat wil ik?)
  • manieren van werk (hoe kan mijn werkplek eruit zien?)
  • loopbaan (hoe maak ik keuzes?)
  • netwerken (hoe leg en onderhoud ik contacten op de arbeidsmarkt?)