Drie extra gymnasiumklassen na kort geding in 2009

Geplaatst door OCO op 8 april 2009

Een groep ouders die zich de ‘Zeer Verontruste Ouders’ noemt is het niet eens is met de manier waarop de kernprocedure omgaat met het loten op de scholen voor voortgezet onderwijs en dan met name op de categorale gymnasia. Deze ouders hebben zich verenigd en hebben de gemeente en schoolbesturen van het St. Ignatiusgymnasium en het 4e Gymnasium gedagvaard.

Gelijkheidsbeginsel
De ouders stelden in het kort geding dat de kernprocedure in strijd handelt met het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet, omdat kinderen buiten Amsterdam bevoordeeld worden. Kinderen buiten Amsterdam kunnen zich namelijk naast een school uit hun eigen woonplaats ook inschrijven op een school in Amsterdam. Mocht het in Amsterdam dan niet lukken, dan is er altijd nog plaats op een school in de eigen woonplaats. Amsterdamse kinderen hebben echter weinig mogelijkheid om een plek buiten de stad te bemachtigen, omdat in de meeste omliggende plaatsen de plaatselijke kinderen voorrang krijgen.

Vordering ouders ingetrokken na toezegging vorming extra gymnasiumklassen
Tijdens de schorsing van het kort geding hebben de partijen met elkaar kunnen overleggen en daar is een voorlopige oplossing uit voort gekomen. De ouders hebben hun vordering ingetrokken en de gemeente en scholen hebben enkele toezeggingen gedaan. Zo zal het Cartesius Lyceum zorgen voor twee gymnasiumklassen mits er voldoende aanmeldingen zijn. Het Cygnus Gymnasium is bereid één extra gymnasia klas te starten onder voorwaarde dat de gemeente voor huisvesting zorgt, dit is ter plekke toegezegd

Ouders eisen kwaliteit
De ouders hadden aangegeven geen genoegen te nemen met scholen waarvan de opbrengsten door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. De gemeente heeft gezien het aantal overaanmeldingen schoolbesturen gevraagd extra capactiteit te creëren, waarmee de eis van de ouders voor gymnasiaal onderwijs van voldoende onderwijs is gehonoreerd. In een brief aan de gemeenteraad erkent de wethouder dat deze extra capaciteit ten koste kan gaan van de instroom van leerlingen op de brede scholengemeenschappen.

Toekomst
Deze oplossing heeft slechts werking op de situatie van dit jaar. De procederende ouders hebben gezegd het niet hierbij te willen laten en zich te blijven inzetten voor veranderingen. Aangezien het hen ook gaat om de kinderen die in de toekomst op een gymnasium terecht willen.

Meer artikelen over Blog