Elke school in de Rivierenbuurt een buurtschool

Geplaatst door OCO op 11 februari 2010

Vijf basisscholen in de Rivierenbuurt hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanmelding, inschrijving en plaatsing van leerlingen. Uitgangspunt is dat kinderen die in de buurt van de school wonen, voorrang krijgen.

Op deze manier worden de vijf scholen een afspiegeling van de buurt. De regeling komt voort uit het convenant Kleurrijke Basisscholen van de gemeente waarin wordt uitgesproken dat de fenomeen van witte en zwarte scholen in het basisonderwijs moet worden tegengegaan. Waar in het convenant rekening wordt gehouden met een verplicht spreidingsbeleid, zijn de scholen in de Rivierenbuurt erin geslaagd een model te ontwikkelen voor de vorming van buurtscholen. De vijf deelnemende scholen zijn de 6e Montessorischool, Dongeschool, 15e Montessorischool, Rivieren en de Sint Catharina.

De regeling, ‘Elke school in de Rivierenbuurt een buurtschool’, is op 11 februari 2010 in aanwezigheid van directies en schoolbesturen gepresenteerd in het stadsdeelkantoor. De portefeuillehouder Onderwijs van het stadsdeel, Henk Boes, hoopt dat het experiment in de Rivierenbuurt navolging krijgt in andere delen van de stad.

Meer artikelen over Blog