Evaluatie Kernprocedure 2007 – OCO-pamflet ‘Vriend of vijand?’

Geplaatst door OCO op 11 september 2007

OCO, de Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam, vindt dat de regels rondom de keuze van een school voor het voortgezet onderwijs, beter kunnen. Met betere informatie over vo-scholen, bruikbare basisschooladviezen, met de mogelijkheid om onafhankelijk advies te vragen en de flexibiliteit om het niveauadvies aan te passen. OCO vindt dat gemeente en scholen de verantwoordelijkheid voor een schoolkeuze niet mogen weghalen bij ouders en leerlingen, maar de taak en expertise hebben om ouders en leerlingen te adviseren. Hiervoor moet het basisschooladvies gesplitst worden: een diploma, gebaseerd op schoolrapporten en cito-score, dat het niveau voor het voortgezet onderwijs aangeeft en een deel waarin de leerkracht een advies geeft op basis van de thuissituatie, leerstijl en motivatie van de leerling. Dat is de conclusie die OCO trekt uit de evaluatie van de kernprocedure 2007.

Het schooljaar is weer begonnen en de eersteklassers lopen hun nieuwe school binnen. Die school voor voortgezet onderwijs hebben ze gekozen volgens de regels van de kernprocedure: volgens het basisschooladvies en binnen de bandbreedtes van de cito-score mochten leerlingen zich in maart aanmelden op

Meer artikelen over Blog