Gele kaart voor laatkomers

Geplaatst door OCO op 10 februari 2009

Bureau Leerplicht Plus is met een actie gestart om ouders en leerlingen er op te wijzen dat te laat komen op school niet mag. Bij de ingang van een aantal scholen in Amsterdam delen leerplichtassistenten kaarten uit.

Wie op tijd is, krijgt een groene kaart. Wie te laat is, krijgt een gele.
Te laat komen komt regelmatig voor op basisscholen in Amsterdam. Met deze actie willen Bureau Leerplicht Plus en de scholen aan ouders duidelijk maken dat te laat komen onacceptabel is. Kinderen missen door het te laat komen een deel van de les. En het is storend voor de andere kinderen en de voortgang van de les.

Gevolgen van te laat komen
De school kan het verzuim – te laat komen is wettelijk gezien een vorm van schoolverzuim – melden bij de gemeente. De namen van de kinderen die te laat komen, kunnen worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze bespreekt samen met de school de vervolgacties van de school. Afhankelijk van hoe vaak “te laat komen” kan dat leiden tot een waarschuwingsgesprek van de school met de ouders. De leerplichtambtenaar kan daarna een formele waarschuwingsbrief sturen of een proces verbaal opmaken wegens ongeoorloofd schoolverzuim.

Kijk naar het filmpje op het Jeugdjournaal voor meer informatie over de actie.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog