Gelijktijdig informeren geledingen medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 27 juli 2023
Voor een personeelslid, ouder of leerling is medezeggenschap op school van grote invloed. Daarom is het essentieel dat alle betrokken geledingen gelijktijdig op de hoogte worden gesteld van belangrijke onderwerpen.

Gelijktijdig informeren

Het schoolbestuur is verplicht om bij onderwerpen die afzonderlijk met de personeels-, ouder- of leerlingengeledingen worden besproken, alle geledingen tegelijkertijd te informeren. Hierbij moeten de redenen en mogelijke gevolgen van het voorstel voor alle betrokkenen worden meegenomen.

Kans om te reageren

Dit gelijktijdig informeren voorkomt achterstanden in informatie voor de geledingen en geeft elke geleding de mogelijkheid om te reageren als ze belang hebben bij een voorstel dat met een andere geleding wordt besproken.

Verschillende reacties mogelijk

Als je wilt reageren op een voorstel, heb je verschillende opties. Je kunt een verzoek indienen voor overleg (recht op overleg), aanvullende informatie vragen (informatierecht) of zelfs met een eigen voorstel komen (initiatiefrecht). Het is ook mogelijk om onderling te overleggen tussen de geledingen, zolang ieders bevoegdheden worden gerespecteerd.

Wetsartikel

De regel dat geledingen gelijktijdig moeten worden geïnformeerd is vastgelegd in artikel 8 lid 6 van de Wet Medezeggenschap op Scholen. Zo wordt ervoor gezorgd dat medezeggenschap een gezamenlijke inspanning blijft, waarbij iedereen op de hoogte is en de kans krijgt om zijn stem te laten horen.

Meer artikelen over Informatierecht