Gelijktijdig informeren geledingen medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 24 maart 2008
Medezeggenschap is een zaak van personeel, ouders (en in het voortgezet onderwijs) leerlingen gezamenlijk. Daarom moeten de afzondelijke personeels en ouder/leerling-geledingen gelijktijdig geïnformeerd worden.

Gelijktijdig informeren

Om bij onderwerpen die door het bevoegd gezag met aparte MR-geledingen voor personeel, ouders of leerlingen besproken worden het gezamenlijke karakter van de medezeggenschap te waarborgen is het bevoegd gezag verplicht alle geledingen gelijktijdig te informeren over een voorstel; met daarbij ook de beweegredenen en mogelijke gevolgen van het voorstel voor personeel, ouders en leerlingen.

Kans om te reageren

Het principe om geledingen gelijktijdig te informeren voorkomt informatieachterstanden bij geledingen. En het biedt een geleding de kans om te reageren als die een belang heeft wat in verband staat met een voorstel wat met een andere geleding wordt besproken.

Verschillende reacties mogelijk

Reageren richting bevoegd gezag kan in de vorm van een verzoek om overleg (recht op overleg), aanvullende informatie (informatierecht) of in de vorm van een eigen voorstel (initiatiefrecht). Uiteraard sluit dit onderling overleg tussen geledingen niet uit zolang elkaars bevoegdheden gerespecteerd worden.

Wetsartikel

De bepaling ten aanzien van het gelijktijdig informeren van geledingen is vastgelegd in artikel 8 lid 6 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.