Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam

De Gemeentelijke Ombudsman behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is

De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een ambtenaar of een instantie.

Als uw klacht door de gemeentelijke instantie niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de ombudsman terecht. Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over de verstrekking van een vergunning, de behandeling van een bezwaarschrift of onduidelijke regelgeving.

De ombudsman is niet bevoegd bij klachten die gaan over consumentenzaken (dan kunt u bij de Consumentenbond of Stichting de Ombudsman terecht), woningcorporaties of bijvoorbeeld niet-gemeentelijke instanties zoals de politie of het CWI. Ook kan de ombudsman geen onderzoek doen als een rechter uitspraak heeft gedaan in uw zaak.

De ombudsman is benoemd door de gemeenteraad. Hij werkt voor 7 gemeenten (Amsterdam, Almere, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Weesp en Zaanstad). Hij voert zijn werk onafhankelijk en onpartijdig uit en is aan niemand ondergeschikt.

Iedereen mag een klacht indienen. Het spreekuur en een eventueel onderzoek van de ombudsman zijn gratis.

Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam
020-625 9999
info@gemeentelijkeombudsman.nl

www.gemeentelijkeombudsman.nl

Bestand(en) :

Trefwoorden: