Eindexamen en diploma


  • Regels eindexamen

    De regels voor het eindexamen staan in een examenreglement, waarover de medezeggenschapsraad (docenten- en oudergeleding) instemmingsrecht heeft. 

Toon meer artikelen