Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013
De school moet het werk van het centraal examen en de bijbehorende cijferlijst van elke eindexamenkandidaat bewaren tot minimaal 6 maanden nadat de uitslag is vastgesteld. Bij het werk hoort een volledige set opgaven die zijn gebruikt bij de centrale examens.

Gegevens cijferlijst eindexamenkandidaat centraal examen

Op de cijferlijst van elke leerling moet het volgende staan:

  • het profiel/de profielen of de leerweg waarin de leerling examen heeft gedaan;
  • een overzicht van de afgelegde vakken;
  • de cijfers van het schoolexamen en van het centraal examen;
  • de eindcijfers;
  • de uitslag van het examen.

Inzage in examenmaterialen centraal examen

De leerling en de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de leerling mogen het werk en de lijst op school inzien. Hierbij moet altijd iemand van de school aanwezig zijn.

Geen bewaartermijn schoolexamen langer dan 6 maanden

De school is niet verplicht om het werk dat leerlingen hebben gemaakt voor het schoolexamen langer dan 6 maanden te bewaren. Meestal legt de school een examendossier aan waarin de cijfers van toetsen, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en werkstukken worden bewaard. Maar na vastlegging bepaalt de school wat er met de toetsen en werkstukken gebeurt. Meer informatie over het bewaren van examenmateriaal is te vinden in het Eindexamenbesluit.