Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Geplaatst door OCO op 16 augustus 2022
De school bewaart het centraal examenwerk van een leerling tenminste zes maanden na vaststelling van de uitslag. Dit geldt ook voor de bijbehorende cijferlijst en de opgaven van de examens. Voor schoolexamens geldt daarentegen geen wettelijk bewaartermijn. De leerling en diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het centraal examenwerk.

Bewaartermijn centraal examen minimaal zes maanden

De school bewaart het examenwerk van alle eindexamenleerlingen minimaal zes maanden nadat de uitslag is vastgesteld (Art. 57 lid 1 en 2 Examenbesluit VO). Dit geldt ook voor de bijbehorende cijferlijst en de opgaven die de leerling gemaakt heeft. Op de cijferlijst, die leerlingen ook mee naar huis krijgen, staat onder andere (Art. 52 lid 1 Examenbesluit VO):

  • de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen;
  • de eindcijfers;
  • de uitslag van het examen;
  • het profiel/de profielen of de leerweg waarin de leerling examen heeft gedaan;
  • een overzicht van de afgelegde vakken.

Geen bewaartermijn schoolexamen

In tegenstelling tot het centraal examen geldt voor het schoolexamen geen wettelijk bewaartermijn. Maar meestel legt de school voor een bepaalde tijd een examendossier aan. Hierin bewaart de school bijvoorbeeld cijfers van toetsen, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en werkstukken.

Inzage in examenmaterialen centraal examen

De leerling en de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de leerling mogen het werk en de lijst op school inzien (Art. 57 lid  Examenbesluit VO). Hierbij moet altijd iemand van de school aanwezig zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Eindexamen voortgezet onderwijs