Herkansing? Dit moet je weten!

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 1 september 2019
Iedere student moet een of meerdere examens afleggen. Dan kan het gebeuren dat je niet slaagt voor een examen of dat je een examen mist. Hierdoor ga je richting de herkansingen. De Examencommissie beslist of je dan recht hebt op één of meerdere herkansingen. Als student heb je recht op één herkansing per examen in de tijd dat je studie loopt. Vaak krijg je meerdere kansen om te herkansen, maar dit verschilt per opleiding.

Herkansingen aanvragen

De methode om een herkansing aan te vragen verschilt per ROC. Je kan pas herkansen als je een examen maakt dat met een onvoldoende is beoordeeld, of lager dan een cijfer 5,5. Bij alle centrale examens is het toegestaan om minimaal een 6 of hoger te halen. Onder dat cijfer voor Centrale Examens betekent daarom ook een herkansing  (Artikel 23. Herkansing, verlengde stage). Als student heb je de tijd om het examen te herkansen binnen de periode dat aangegeven staat op je onderwijsovereenkomst. Als je je herkansing toch niet hebt gemaakt of gehaald hebt, kan je nog in aanmerking komen voor een extra herkansing. Vanwege de controle vraag je het daarom apart aan.

Centrale examens

Als mbo-student leg je ook centrale examens af. Deze centrale examens dienen met minimaal een cijfer 6 beoordeeld te worden. De vakken die bij een centraal examen horen zijn:

  • Rekenen
  • Nederlands
  • Engels

Het rekenexamen wordt digitaal afgelegd. Dit gaat onder de onderdelen: getallen, verhoudingen, meetkunde en verbanden. Hier krijg je als student daarom één cijfer voor. Voor de taalvakken Nederlands en Engels gelden de onderdelen spreken, luisteren en schrijven. Hiermee moet het ROC zelf de instellingsexamens (IE) beschikbaar stellen. Daarom zijn er ook niveaus onder deze vakken op volgorde van 1F, 2F en 3F. Het College van Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale examens op landelijk niveau en houd contact met alle ROC’s.

Examencommissie

De herkansingen zijn pas geldig wanneer de landelijke commissie (Artikel 4. Landelijke examencommissie) de datum heeft vastgesteld. Na het maken van alle examens en herkansingen overlegt de examencommissie in een zogeheten diplomavergadering. In deze vergadering controleert de examencommissie of je aan alle vereisten voor het diploma hebt voldaan. Binnen 10 werkdagen na deze vergadering ontvang je van de examencommissie schriftelijk bericht over de daadwerkelijke uitslag. De datum waarop de examencommissie beslist dat je geslaagd bent, is ook de datum waarop je als student uitgeschreven wordt.