Staatsexamen

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013

Met het staatsexamen kunt je een vmbo-diploma, havo-diploma of vwo-diploma halen zonder naar school te gaan. Je kunt examen doen in 1 of meer vakken. Het staatsexamen bestaat uit een college-examen en soms ook uit een centraal examen.

Centraal examen en college-examen
Het centraal examen vindt op hetzelfde tijdstip plaats als het reguliere landelijke examen en heeft dezelfde opgaven. Het College voor Examens (CvE) bepaalt hoe het college-examen er uitziet:

 • een schrijfopdracht of schriftelijke toets;
 • een mondeling examen;
 • een praktijkexamen.

De schriftelijke toetsen zijn in mei en juni. De mondelinge examens en praktijkexamens zijn in juli.

Verschillen staatsexamen en landelijk examen
Het staatsexamen verschilt van het landelijk examen, omdat:

 • je geen vooropleiding nodig hebt om deel te nemen aan het staatsexamen
 • je niet naar school gaat en geen lessen volgt
 • je zelf verantwoordelijk bent voor de voorbereiding op het examen
 • je niet in alle vakken examen hoeft te doen
 • je college-examens hebt in plaats van schoolexamens

Overeenkomsten staatsexamen en landelijk examen
Het staatsexamen en het landelijk examen hebben de volgende overeenkomsten:

 • de examen-eisen
 • de centrale examens
 • de manier waarop examens worden afgenomen
 • de waarde van het diploma
 • kandidaten met een handicap kunnen op aangepaste wijze examen doen

Aanmelding voor staatsexamen
Je meldt je voor het staatsexamen aan via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je aanmelding moet binnen zijn vóór 1 januari van het jaar waarin je examen wilt doen.

Examen doen in het buitenland
Het schriftelijk examen mag je afleggen in het buitenland als:

 • je de Nederlandse nationaliteit hebt
 • het land waar u examen wilt doen, buiten Europa ligt
 • je toestemming hebt van het CvE én van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
 • in de buurt van de plaats waar je het examen wilt afleggen, een ambassade of consulaat is
 • het tijdsverschil niet te groot is

Het examen is niet gratis. Je krijgt een rekening van het ministerie van BuZa. Je kunt ook vragen of je het examen op een later tijdstip in Nederland mag doen, tijdens het 3e tijdvak in augustus. Het mondeling examen moet je altijd in Nederland afleggen.

Staatsexamen herkansen
Je mag in hetzelfde examenjaar voor 1 vak het college-examen en voor 1 vak het centraal examen herkansen. Deze herkansingen mogen voor hetzelfde vak zijn of voor 2 verschillende vakken. De herexamens zijn in augustus en september. Het herexamen kost niets extra.