Tag: medezeggenschapsraad

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Uit vraag en antwoord > Raden

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Verkiezingen

Wat staat er in de schoolgids?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Statuut en reglement

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Faciliteiten en geschillen

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Raden

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Raden

Moet ik mijn achterban raadplegen bij een stemming?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Contact met achterban in de medezeggenschap: formele en functionele relatie

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

OCO bezoekt ouders Krijtmolen

Blogbericht van 1 oktober 2014