Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies vanwege persoonlijke omstandigheden?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 2 januari 2020
Vraag uit de praktijk – De ervaring van OCO is dat in de praktijk scholen op een andere manier omgaat met het bindend studieadvies. Zo zijn er scholen die een studievoortgangsgesprek houden en scholen die dat niet doen. In het eerste studiejaar krijg je altijd een bindend studieadvies. Het kan zijn dat je het niet eens bent met het negatief bindend studieadvies. Bijvoorbeeld als jouw ziekte, het overlijden van je vader of moeder of een heftige periode invloed heeft op jouw studieresultaten en je hierdoor een negatief bindend studieadvies krijgt. OCO heeft tips voor studenten die beroep willen aantekenen vanwege deze reden.

Wat betekent een negatief bindend studieadvies?

  • Wat is de uitleg van de opleiding om een negatief bindend studieadvies te geven en kan je je hier vinden? Klopt er wat er staat of juist niet?
  • Blijkt uit de brief welke gevolgen het negatief bindend studieadvies voor jou heeft? Gaat de opleiding over tot uitschrijving?
  • Is er een uitleg en wordt in de uitleg rekening gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden?

Tip: Je hoort altijd een brief te krijgen. Ben je het oneens met deze brief? Ga dan altijd in beroep bij het College van beroep voor de examens. Dit moet binnen twee weken. In de brief die je ontvangen staat hoe je beroep kunt aantekenen.

Wat vinden jouw docenten ervan?

  • Past dit bij het oordeel van jouw docenten met wie je jouw ziekte, een vervelende thuissituatie, het overlijden van een familielid of zwangerschap hebt besproken (art. 8.1.7a lid 2 onder a WEB)? Ben je lid van de studentenraad. Ook dat geldt als een persoonlijke omstandigheid!
  • Wat heb je de afgelopen maanden aan feedback van docenten ontvangen over het verbeteren van jouw studieresultaten?
  • Wat hebben docenten met jou afgesproken over het inhalen of afronden van de opleiding, eventueel met studievertraging?
In de wet is niet vastgelegd wat persoonlijke omstandigheden zijn. De opleiding kan dit vastleggen in in het deelnemersstatuut, maar dat hoeft niet. Geef jouw persoonlijke omstandigheid altijd aan bij de opleiding. Zeker als dit gevolgen heeft gehad op jouw studieresultaten en je dit besproken hebt met docenten.
Tip: Een opleiding geeft geen negatief BSA als gevolg van persoonlijke omstandigheden wanneer er vertrouwen is dat een student de opleiding (mogelijk met vertraging) kan afronden (zie Handreiking bindend studieadvies, Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering). In je brief aan het College van beroep voor de examens kan je aangeven dat je jouw omstandigheden hebt besproken met de opleiding en je sindsdien jouw studieresultaten hebt verbeterd.

Wat vinden je ouders of familie ervan?

  • Past het studieadvies bij hun beeld over jouw capaciteiten?
  • Vinden zij dat het negatief bindend studieadvies eerlijk is of juist niet?
  • Kunnen zij je helpen of kennen zij iemand die je kan helpen?

Tip: Als je twijfelt over het aantekenen van beroep, dan is het verstandig om jouw studieadvies met mensen in jouw omgeving te bespreken. Zij kunnen je soms ook helpen met het schrijven van jouw brief als je beroep wilt aantekenen.

Wie stelt, moet bewijzen

Als je het oneens bent met jouw studieadvies, dan moet je ook vertellen waarom de uitleg van de opleiding niet klopt of oneerlijk is. Jouw uitleg moet je ook onderbouwen met bewijs.

Tip: Het is verstandig om jouw studentendossier op te vragen bij de opleiding, zodat je over dezelfde informatie beschikt over de opleiding. Je hebt recht op een afschrift van jouw eigen studentendossier. Deze informatie kan je gebruiken als bijlagen bij jouw brief. Heb je in gesprekken met docenten jouw persoonlijke omstandigheden wél aangegeven, maar zijn hier geen verslagen van gemaakt in het studentendossier? Dan geef je dit aan in jouw brief.