Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies vanwege persoonlijke omstandigheden?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 29 augustus 2023
Jij krijgt altijd te maken met een bindend studieadvies (BSA) tijdens jouw mbo-opleiding. Maar wist je dat scholen op verschillende manieren met dit advies omgaan? Sommige scholen houden studievoortgangsgesprekken, terwijl andere dat niet doen. In het eerste jaar van jouw studie krijg je altijd een BSA. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een negatief BSA. Bijvoorbeeld als jouw ziekte, het overlijden van een familielid, of een zware periode jouw studieresultaten heeft beïnvloed en je daardoor een negatief BSA krijgt. OCO heeft tips voor jou als je in beroep wilt gaan om deze reden.

Wat betekent een negatief bindend studieadvies?

  • Het is belangrijk om te begrijpen waarom de school jou een negatief BSA heeft gegeven. Klopt deze uitleg voor jou? Begrijp je waarom ze dit doen?
  • Begrijp je uit de brief wat de gevolgen zijn van een negatief BSA? Word je uitgeschreven?
  • Worden jouw persoonlijke omstandigheden meegenomen in de uitleg?

Tip: Je hoort altijd een brief te krijgen. Ben je het oneens met deze brief? Ga dan altijd binnen twee weken in beroep bij het College van Beroep voor de Examens. In de brief die je hebt ontvangen, staat hoe je dit kunt doen.

Wat vinden jouw docenten ervan?

  • Klopt het oordeel van jouw docenten met wie je hebt gesproken over jouw ziekte, moeilijke thuissituatie, het overlijden van een familielid, of zwangerschap (art. 8.1.7a lid 2 onder a WEB)? Ben je lid van de studentenraad? Dat telt ook als een persoonlijke omstandigheid!
  • Wat voor feedback heb je de afgelopen maanden van docenten gekregen om jouw studieresultaten te verbeteren?
  • Heb je afspraken gemaakt met docenten over hoe je jouw studie kunt inhalen of afronden, eventueel met enige vertraging?

In de wet is niet vastgelegd wat persoonlijke omstandigheden zijn. Dit kan worden vastgesteld in het deelnemersstatuut van de school, maar dat is niet altijd het geval. Zorg er altijd voor dat je jouw persoonlijke omstandigheden bespreekt met de school, vooral als deze van invloed zijn geweest op jouw studieresultaten en als je hierover hebt gesproken met docenten.

Als er vertrouwen is dat je de opleiding (misschien met wat vertraging) kunt afronden vanwege jouw persoonlijke omstandigheden, zal de opleiding je geen negatief BSA geven (zie Handreiking bindend studieadvies, Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering). Je kunt in jouw brief aan het College van Beroep voor de Examens aangeven dat je jouw omstandigheden met de opleiding hebt besproken en sindsdien jouw studieresultaten hebt verbeterd.

Wat vinden je ouders of familie ervan?

  • Komt het studieadvies overeen met hun mening over jouw capaciteiten?
  • Vinden zij dat het negatieve BSA eerlijk is, of juist niet?
  • Kunnen zij je helpen, of kennen zij iemand die je kan helpen?

Tip: Als je twijfelt over het indienen van een beroep, is het slim om jouw studieadvies te bespreken met mensen in jouw omgeving. Soms kunnen zij je ook helpen bij het schrijven van jouw brief als je in beroep wilt gaan.

Wie stelt, moet bewijzen

Als je het niet eens bent met jouw studieadvies, moet je uitleggen waarom de uitleg van de school niet klopt of oneerlijk is. Je moet jouw argumenten ondersteunen met bewijs.

Tip: Vraag jouw studentendossier op bij de school, zodat je over dezelfde informatie beschikt als de school. Je hebt recht op een kopie van jouw eigen studentendossier. Deze informatie kun je als bijlage bij jouw brief gebruiken. Als je in gesprekken met docenten jouw persoonlijke omstandigheden hebt besproken maar er zijn geen verslagen van gemaakt in het studentendossier, vermeld dit dan in jouw brief.