Raden


  • Samenstelling medezeggenschapsraad

    In het basisonderwijs bestaat een medezeggenschapsraad uit twee geledingen: een personeelsgeleding en een oudergeleding. In het voortgezet onderwijs doen ook leerlingen mee.

Toon meer artikelen