Raden


 • Samenstelling medezeggenschapsraad

  In het basisonderwijs bestaat een medezeggenschapsraad uit twee geledingen: een personeelsgeleding en een oudergeleding. In het voortgezet onderwijs doen ook leerlingen mee.

  6421 keer bekeken

 • Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR) ?

  De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

  4440 keer bekeken

 • Medezeggenschap en passend onderwijs

  Op het terrein van medezeggenschap en passend onderwijs, hebben ouders inspraak via de MR van de school en via de ondersteuningsplanraad (OPR).

  6150 keer bekeken