Hoe schrijf ik mijn kind in op een basisschool in Amsterdam West?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 14 augustus 2013

Indien u uw kind wilt aanmelden op een basisschool in Amsterdam West, dan heeft u te maken met de SchoolwijzerWest. Vanaf 1 januari 2011 gelden op de basisscholen in Amsterdam West dezelfde regels voor aanmelding en plaatsing van een kind. Schoolbesturen hebben daar met elkaar afspraken over gemaakt. De meeste scholen in Amsterdam West nemen deel aan SchoolwijzerWest. Met deze nieuwe regels stimuleren de schoolbesturen dat kinderen in de eigen buurt naar school kunnen gaan, ook wanneer er te veel aanmeldingen voor de school in de omgeving zijn. De deelnemende schoolbesturen zijn:

Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs (AWBR)
Stichting Islamitische Basisscholen El Amal
Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO)
Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
KBA Nw West, stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs (KBA)

Indien u ervoor kiest uw kind in te schrijven op een basisschool in Amsterdam West, dan heeft de ouder de mogelijkheid om drie scholen op te geven in Amsterdam West. Meestal wordt uw kind dan op één van deze scholen geplaatst. Leerlingen kunnen aangemeld worden via de website van de SchoolwijzerWest.

Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind aan te melden op een basisschool buiten Amsterdam West. Buiten Amsterdam West gelden er echter wel andere regels omtrent aanmelding. Indien u wilt weten op welke wijze u uw kind kunt aanmelden op een school buiten Amsterdam West, dan dient u de aanmeldingsprocedure bij de gewenste school na te lezen in de schoolgids. U kunt ook contact opnemen met de betreffende school en informatie inwinnen over de aanmeldingsprocedure.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog