Hoe vind ik een goede behandelaar voor dyslexie?

Als dyslexie is vastgesteld gaan ouders zelf op zoek naar een behandelaar. De school kan hierin een adviserende rol spelen. Dyslexie kan behandeld worden in een dyslexie-instituut, door remedial teachers, logopedisten, orthopedagogen en psychologen.

Zoeken naar een gecertificeerde dyslexiebehandelaar kan o.a. op de volgende websites:

 Dit is een fragment uit het uitgebreide artikel Dyslexie op de basisschool.