Hyperion: nieuw atheneum- en gymnasiumaanbod in Noord

Geplaatst door OCO op 5 april 2011

Nieuw alternatief voor vwo
Komend schooljaar (2011-2012) start het schoolbestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) met een nieuw vwo programma: het Hyperion. Het Hyperion was nog niet in de Scholengids van de gemeente en de Parool Scholengids opgenomen. Het Hyperion wordt voor de start van de tweede aanmeldronde in de Kernprocedure van 2011 als alternatief aangeboden aan ouders en leerlingen die op zoek zijn naar vwo-aanbod. Bij de voorbereidingen van het Hyperion zijn vertegenwoordigers van de Amsterdamse gymnasia betrokken geweest.

Nog geen zelfstandige school
In formele zin is het Hyperion nog geen nieuwe school maar een afdeling van het Bredero Lyceum, het Hyperion gaat met een ander rooster en een speciaal vakkenaanbod werken en krijgt eigen lokalen. Het is denkbaar dat het Hyperion op termijn uitgroeit tot een zelfstandige school, zoals ook het Cygnus gymnasium is afgesplitst van het Pieter Nieuwland College. Schooljaar 2011-2012 start Hyperion met het eerste leerjaar atheneum en gymnasium.

Gymnasium en atheneum plus met nieuw vakkenaanbod
Hyperion biedt naast het gymnasium ook een atheneum-plus. Deze opleiding biedt voor leerlingen die niet kiezen voor Latijn en Grieks een bijzonder onderwijsprogramma. Naast de gebruikelijke vakken worden nieuwe vakken zoals Logica & Argumentatieleer, Grote Denkers en Lifestyle Informatics aangeboden.

Zie voor meer informatie de website van Hyperion

Meer artikelen over Blog