In hoeverre is de school verantwoordelijk voor de behandeling van een dyslectische leerling?

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 december 2013

Het signaleren, het juist en gestructureerd interveniëren en volgen van de vorderingen van het kind en indien nodig doorverwijzen vallen onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs.

De diagnostiek en de behandeling vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorg.

Dit is een fragment uit het uitgebreide artikel Dyslexie op de basisschool.

Gerelateerde onderwerpen