Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool?

Geplaatst door OCO op 26 oktober 2022
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool. De schoonmaakkosten worden betaald vanuit de lumpsum. Het RIVM heeft hygiënerichtlijnen en een schoonmaakplan voor basisscholen opgesteld. Is de school of klas van je kind vies? Bespreek dit dan met de leerkracht van je kind. Levert dit niets op? Kaart het probleem dan aan bij de medezeggenschapsraad. Als ook dit niet leidt tot een oplossing, kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool?

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het schoonhouden en onderhouden van de basisschool en het buitenterrein (Art. 106 lid 1 WPO). Daarvoor maakt zij een schoonmaakplan, waarin staat hoe de schoonmaak is geregeld. Het plan is onderdeel van het gezondheidsbeleid van de school.

Het schoolbestuur betaalt de schoonmaakkosten vanuit de lumpsum. Dit is de financiële bijdrage die het Ministerie van OCW in één keer overmaakt aan de school. Het schoolbestuur bepaalt zelf hoe zij het schoonmaakgeld besteedt. Zo huren de meeste scholen een schoonmaakbedrijf in, maar dit is niet verplicht.

Hygiënerichtlijnen RIVM basisscholen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor basisscholen richtlijnen opgesteld over hygiëne, schoonmaak en ziektebeelden. Als basisscholen zich hieraan houden, beperken zij het risico op het verspreiden van infectieziekten onder leerlingen en medewerkers.

In de richtlijn staat onder andere informatie over:

  • Het belang van handen wassen en een wasinstructie
  • Het schoonmaken van tafels in de klas
  • Desinfecterende schoonmaakmiddelen
  • Stofzuigen
  • Afvalverwerking
  • Toiletten schoonhouden

Ook heeft het RIVM een schoonmaakschema opgesteld dat basisscholen kunnen gebruiken. Hierin staat bijvoorbeeld dat deurknoppen en vloeren dagelijks moeten worden schoonmaakt. Terwijl verkleedkleren en buitenspeelgoed slechts periodiek schoongemaakt moeten worden.

Tip: bezoek de website naareengezondeschool.nl. Hier staan tips en informatie over het schoonhouden van de basisschool, met onder andere een schoonmaakkaart voor de klas en een checklist voor toezicht op de schoonmaakkwaliteit.

Klacht over vieze school?

Is de school, de klas en/of het toilet van jouw kind vies? Bespreek dit dan met de leerkracht van je kind. Geef duidelijk aan wat er volgens jou beter kan en bied eventueel aan hierbij te helpen. Misschien kun je samen met andere ouders in de schoolvakanties een middag helpen met schoonmaken?

Levert dit niets op? Of heb je het idee dat het schoonmaakbedrijf niet goed is? Vraag dan aan de medezeggenschapsraad (MR) om dit onderwerp op de agenda te zetten. De MR praat namelijk mee over het schoonmaakplan en heeft hier instemmingsrecht op. De school kan dit vervolgens oppakken door met het schoonmaakbedrijf in gesprek te gaan of een nieuw bedrijf in te huren.

Pakt de school het probleem niet op? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school of het schoolbestuur. De contactgegevens staan in de schoolgids. Wil je ondersteuning bij het schrijven van de klachtbrief? Neem dan contact op met de helpdesk van OCO.

Gerelateerde onderwerpen