Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Geplaatst door OCO op 12 augustus 2015
De school is verplicht om voor tussenschoolse opvang (TSO) te zorgen. De kosten van de overblijf zijn voor rekening van de ouders. Wanneer u werkt en schoolgaande kinderen hebt, is het fijn dat uw kind tussen de middag op school kan overblijven. U hoeft dan niet thuis te zijn om uw kind op te vangen.

Wie regelt het?

De school heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat uw kind de middagpauze onder begeleiding door kan brengen. Het bevoegd gezag van de school moet ervoor zorgen dat er een overblijfaanpak tot stand komt en dat deze aanpak wordt besproken met u als ouder en met degene die het overblijven begeleidt.

Het overblijven moet plaatsvinden in een kindvriendelijke en veilige ruimte. Het is toegestaan de tussenschoolse opvang uit te besteden aan een kinderopvang-organisatie. Het schoolbestuur heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat ten minste de helft van de begeleiders van de tussenschoolse opvang scholing heeft gevolgd op het gebied van overblijven.

Kosten en aansprakelijkheid

De kosten voor de overblijf zijn voor de rekening van de ouders. De school is verplicht ervoor te zorgen dat diegenen die de overblijf begeleiden voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn. Een uitzondering hierop geldt voor scholen voor wie dit in strijd is met hun visie, mits zij dit kenbaar hebben gemaakt aan de ouders.

Continurooster

Bij een continurooster neemt de school de verantwoordelijkheid op zich om gedurende de dag het overblijven te regelen. In principe verblijven de leerlingen gedurende de middagpauze op school. Voor de opvang kan de school een vergoeding vragen aan ouders. Vaak gaat het dan om een bedrag om de kosten te dekken voor een externe organisatie. Er zijn ook scholen die werken met overblijfouders.

Het is van belang om te weten dat de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst niet is bedoeld voor de tussenschoolse opvang.

Informatie: schoolgids, informatiegids kinderopvangorganisatie
Vindplaatsartikel 45 WPO (Wet op het primair onderwijs)