Internationale voorbeelden: twee websites uit Amerika

Geplaatst door OCO op 15 januari 2007

Het werk van OCO is voor Nederland nog nieuw, maar in andere landen wordt er al meer gedaan aan consumenteninformatie over het onderwijs. Vooral in de Verenigde Staten van Amerka wordt er veel aandacht besteed aan de informatie over scholen. Dat komt in eerste instantie voort uit het gegeven dat de verschillende mogelijkheden voor deelname aan het hoger onderwijs zo divers zijn dat die keuze heel veel aandacht vraagt. Maar als gevolg daarvan is de aandacht voor de keuze van de andere schoolvormen heel groot.

Een mooie site met informatie over scholen in het hele land is GreatSchools.net. Deze site geeft ook veel onderwijsinhoudelijke en opvoedingstips. De informatie over scholen is nogal eenzijdig gericht op de resultaten.

Een uitgebreide site over het onderwijs en de scholen in New York geeft InsideSchools.org. Dit is de site van een met OCO-vergelijkbare organisatie. Het gaat natuurlijk wel om een andere schaal: 1100 openbare scholen in de stad New York tegen 300 scholen van alle soorten in Amsterdam.

www.greatschools.net
www.insideschools.org

Meer artikelen over Links, Blog