jeugdhulpwijzer.nl

Geplaatst door OCO op 28 oktober 2009

Jeugdzorg is voor jeugdigen tot 18 jaar met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en voor hun ouders of opvoeders. De jeugdzorg komt in beeld als de problemen niet te helpen zijn via algemene voorzieningen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk.

De website www.jeugdhulpwijzer.nl helpt u de weg te vinden in het grote aanbod van hulpprogramma’s in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, Amstelland en de Meerlanden. CliĆ«nten kunnen folders van de programma’s bekijken, printen of downloaden. Voor de meeste programma’s is een indicatie nodig van Bureau Jeugdzorg. Daar kunt u ook terecht voor directe hulp en advies.

Deelnemende organisaties zijn:
– Altra
– Spirit
– MOC ’t Kabouterhuis
– De Bascule
– HVO Querido
– OZC Amstelmonde
– Cordaan
– Stichting Philadelphia Zorg
– MEE Amstel en Zaan
– OC Middelveld (Leger des Heils – Sector Jeugdzorg)
– Kwadrant, De Amstelsprong

Zorgaanbieders in de jeugdzorg bieden een breed scala aan gespecialiseerde zorg. Deze zorg bestaat uit jeugdhulpverlening, zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (LVG) en jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ). Op de website www.jeugdhulpwijzer.nl staan alle jeugdhulpverleningsprogramma’s en een aantal veelgebruikte LVG en jeugd-GGZ programma’s.

Meer artikelen over Blog