Kan een PGB aangevraagd worden voor een dyslectisch kind?

Dyslexie is een leerstoornis. Onderwijskundige begeleiding kan niet worden gefinancierd via de AWBZ. Mogelijk is er wel een indicatie voor ondersteunende en/of activerende begeleiding mogelijk als de dyslexie samengaat met bepaalde gedragsproblematiek (bijvoorbeeld ADHD).