Kernprocedure 2009/2010 verschilt in Amsterdam en Amstelveen

Geplaatst door OCO op 12 november 2009

De Kernprocedures waarin afspraken zijn vastgelegd voor de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan het einde van het schooljaar 2009/2010 zijn in Amstelveen en Amsterdam niet gelijk. Zo hanteren de twee kernprocedures verschillende cito-scores wanneer leerlingen automatisch plaatsbaar zijn, wanneer overleg nodig is, of wanneer aanvullend onderzoek nodig is. Een ander belangrijk punt is dat het tijdspad niet gelijk loopt.

Kernprocedure Amstelland en De Ronde Venen
De Kernprocedure Amstelland en De Ronde Venen geldt voor scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen (*) en scholen in Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn en Vinkeveen.

Verschil in cito-bandbreedtes
In Amstelveen worden iets hogere cito-scores gevraagd, met name voor de havo. Leerlingen zijn in Amstelveen met een cito-score van 539 automatisch plaatsbaar op de havo, in Amsterdam met 538. En leerlingen zijn in Amstelveen met een citoscore van 537 of 538 een bespreekgeval, terwijl leerlingen in Amsterdam met een cito-bandbreedte van 532 t/m 537 een bespreekgeval zijn voor de havo.

Verschillende tijdspaden
Het tijdspad van de Kernprocedure in Amsterdam ligt wat vroeger dan dat in Amstelveen. Met uitzondering van de 3e ronde in Amsterdam gelden aanmeldingen in de daarvoor bedoelde periodes als gelijktijdig en wordt bij overaanmelding geloot, waarbij voorrangsregels kunnen gelden.

Amsterdam

  • 1e ronde aanmelding: 1 t/m 12 maart
  • 1e ronde toelatingsbericht: uiterlijk 8 april
  • 2e ronde aanmelding: 12, 13, 14 april
  • 2e ronde toelatingsbericht: uiterlijk 22 april
  • 3e ronde aanmelding: vanaf 25 april op volgorde binnenkomst
  • 3e ronde toelatingsbericht: uiterlijk 28 mei

Amstelveen

  • 1e ronde aanmelding: 10 t/m 15 maart
  • 1e ronde toelatingsbericht: uiterlijk 14 april
  • 2e ronde aanmelding: 19 en 20 april 2010
  • 2e ronde toelatingsbericht: uiterlijk 30 april

Geen dubbele aanmeldingen
Ouders mogen hun kind maar in één kernproceduregebied tegelijk aanmelden, voor de kernprocedure Amsterdam en de kernprocedure Amstelland en De Ronde Venen zijn aparte aanmeldformulieren. Alle basisscholen die kinderen aanleveren aan VO-scholen in Amstelveen krijgen als instructie dat slechts één van beide aanmeldformulieren mag worden meegegeven nadat ouders gekozen hebben of ze hun kind in Amsterdam of in Amstelveen aanmelden. De Amstelveense schoolbesturen hebben toegezegd om in 2011 aan te sluiten bij de kernprocedure van Amsterdam waarbij alle leerlingen ook in het electronisch loket ELKK geregistreerd zullen worden, waarmee dubbele aanmelding helemaal kan worden uitgesloten.
(*) Met uitzondering van de Panta Rhei die zich heeft aangesloten bij de Kernprocedure Amsterdam.

Meer artikelen over Blog