Wat zijn keuzedelen in het mbo?

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 21 augustus 2019
Sinds augustus 2016 geldt de invoering van één of meerdere keuzedelen als student in het mbo. Scholen krijgen te maken met keuzedeelverplichtingen in het kader van onderwijsvernieuwing. Een mbo-opleiding uit drie onderdelen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Met een keuzedeel kan de student zich verbreden, verdiepen of voorbereiden op een vervolgopleiding. Het volgen van een keuzedeel is verplicht. Wel heeft de student een grote mate van vrijheid in welke keuzedelen hij kiest. De studielast verschilt per opleiding.

Wat zijn keuzedelen?

Het invoeren van keuzedelen is wettelijk verplicht. (Artikel 3.2 Citeertitel) Als student kies je voor modules binnen je opleiding. In elke opleiding zijn er verschillende keuzedelen te kiezen. Deze keuzedelen zorgen daarmee voor meer aanbod, zelfstandigheid en flexibiliteit in je studie. keuzedelen vallen verplicht onder een kwalificatiedossier, in dit dossier staan de kwalificaties die je als student nodig hebt om vakbekwaam het beroep uit te oefenen. (Artikel 7.1.3 Kwalificatie en Keuzedeel)  De studieloopbaanbegeleider van ieder keuzedeel zorgt hierbij voor de persoonlijke begeleiding.

Het kiezen van keuzedelen heeft verschillende voordelen. Als student kun je verschillende richtingen kiezen. Het is een verplicht onderdeel om tijdens je studie te hebben. Als student leg je hierbij ook een examen af. Je resultaten tellen daarom mee met je diploma en certificaat (Artikel 7.2.3. Certificaten)

Voordelen

 • Verbreden en verdiepen van kennis
 • Voorbereiding vervolgopleiding
 • Verrijking van extra inzet voor bedrijven
 • Meer keuzevrijheid
 • Vrijstelling in vervolgstudie
 • Certificaat bij diplomering

Voorbeelden keuzedelen in de praktijk,

Het ROC kan de nadruk leggen op persoonlijk gericht onderwijs. Hierbij hecht het ROC meer waarde aan de persoonlijke identiteit, zingeving en motivatie van de student. Wat in brede in wordt gezien als de persoonlijke eigenschappen. Als praktisch voorbeeld; de sportacademie merkt het belang van de vakken die te maken hebben met de persoonlijke eigenschappen van de student en wil deze manier van lesgeven blijven aanbieden. Verschillende opleidingen zoals; Sport- en bewegingsleider, Coördinator buurt, onderwijs en sport, Coördinator sport- en lichamelijke oefening krijgen hiervoor meer ruimte. Iedere ROC mag om de persoonlijke eigenschappen van de student te stimuleren daarom een eigen vorm geven aan keuzedelen.

De vakken bevatten in brede zin lessen over persoonlijke ontwikkeling, eigenschappen en de communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld van een sport- en bewegingsleider/coördinator. De inhoud is gericht op jou en de leefomgeving eromheen. Onderwerpen zoals het maken van keuzes, het nemen van beslissingen, zelfstandig zijn en problemen oplossen waarmee jij te maken hebt.

Uren keuzedelen

Elke opleiding is verplicht om een aantal uren te besteden aan één of meerdere keuzedelen. (Artikel 17d. Omvang keuzedelen) Een versneld of vertraagd traject maakt voor jou als student hierbij niet uit. Het ROC kan het pakket echter aanbieden in verschillende vormen. Als je overstapt als student naar een andere opleiding is vrijstelling voor het vak ook mogelijk. Zolang het aantal uren en beoordeling van ieder keuzedeel maar voldoende is.

Totale uren die beschikbaar worden gesteld

 • entreeopleiding (niveau 1) : 240 klokuren
 • basisberoepsopleiding (niveau 2) : 480 klokuren
 • vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren
 • middenkaderopleiding (niveau 4) : 720 klokuren
  of met toegestane studieduur langer dan drie jaar : 960 klokuren
 • specialistenopleiding (niveau 4) : 240 klokuren

Studenten over keuzedelen

Studenten zoals jij zijn over het algemeen tevreden over het verplicht kiezen van keuzedelen. Onderwijsvernieuwing maakt het namelijk mogelijk om het onderwijsaanbod voor je te vergroten. Daarom zijn keuzedelen onderdeel van vernieuwend onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat de overgang in structuur van traditioneel onderwijs naar vernieuwend onderwijs stapsgewijs verloopt. Daarbij is het ook van belang de communicatie tussen jou en de begeleider zo transparant mogelijk te houden. Samenwerken aan vernieuwend onderwijs begint bij een sterke basis tussen jou als student, docenten en de middelen die daarvoor nodig zijn. Ben je benieuwd naar meningen van andere studenten? Meer informatie over de Studentenraad bij ROC