Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Geplaatst door OCO op 27 augustus 2007
Ongeoorloofd verzuim is de term die staat voor schoolverzuim dat is niet toegestaan. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op schoolverzuim. Hij probeert schoolverzuim tegen te gaan. Ouders riskeren een boete als er sprake is van veel schoolverzuim.

Leerplichtambtenaar

Allereerst is het de taak van de school om een melding te maken wanneer een leerling langer dan drie dagen van school wegblijft. De school meldt dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar gaat vervolgens kijken waarom de leerling niet naar school gaat. Hij doet dit door contact met uw kind op te nemen (art. 22 lid 1 Lpw). Zijn doel is om uw kind weer zo snel mogelijk naar school te laten gaan. Is er iets waardoor uw kind niet naar school kan gaan, dan kunt u of uw kind dat aan de leerplichtambtenaar vertellen zodat hij in ieder geval op de hoogte is. Jongeren vanaf 12 jaar worden, naast hun ouders, zelf aangesproken op hun verzuim, want vanaf deze leeftijd is er ook een eigen verantwoordelijkheid om naar school te gaan.

Boete bij ongeoorloofd verzuim

Als uw kind niet naar school gaat zonder geldige reden, dan overtreedt hij de leerplicht. Door de school en de leerplichtambtenaar wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Als ouders of leerlingen geen gehoor geven aan de aanwijzigingen van de school en de leerplichtambtenaar, dan moet de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie beoordeelt of de zaak op de rol komt bij de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt welke straf de ouder of het kind krijgt. Leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zelf verantwoordelijk gehouden worden voor hun schoolplicht. Dit heeft tot doel om er voor te zorgen dat de leerling kind niet meer zal spijbelen. De straf die staat op schoolverzuim is een geldboete of een taakstraf. (art. 22 lid 3 Lpw). Jongeren die nog niet eerder met justitie in aanraking zijn gekomen, kunnen worden doorgestuurd naar bureau HALT voor een leer- of werkstraf.

Mogelijk tot beroep

Ouders kunnen tijdens de zitting bij de kanonrechter de situatie uitleggen. Ouders kunnen in hoger beroep als zij zich niet kunnen vinden in de uitspraak van de kantonrechter. De kosten voor deze procedure zijn vaak hoger dan de boete die wordt opgelegd. Met het opleggen van een straf aan de ouder of de jongere wordt gepoogd om leerlingen te herleiden naar school.

Meer informatie

Meer informatie over soorten schoolverzuim is te vinden in: Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim? Ook op deze site: Samenvatting Leerplichtwet.

Informatie: Bureau Leerplicht Plus
Beslissing: leerplichtambtenaar
Bezwaar: kantonrechter, hoger beroep rechtbank
Vindplaats: Leerplichtwet 1969