Krijg ik wel genoeg les op mijn mbo?

Geplaatst door OCO op 10 september 2010
Mbo-opleidingen moeten per studiejaar ten minste 850 uren les verzorgen voor leerlingen. Krijg je als leerling wel 850 klokuren les? Veel leerlingen vinden dat zij teveel nutteloze lessen krijgen en daarnaast zijn er klachten over lesuitval. Er is veel verwarring over de 850-norm, want leerlingen weten niet of zij genoeg les krijgen en wat allemaal telt voor de norm.

Lesuur is een ruim begrip!

Er is een evaluatie-rapport verschenen in augustus 2010, waarin je kan lezen wat voor effecten de norm heeft en wat er allemaal onder de norm valt. Er wordt veel meer meegerekend voor de 850-norm dan alleen maar ingeroosterde lessen op school met een docent. Te denken valt aan BPV (stage), schoolactiviteiten na 18.00 uur, activiteiten in een Open Leercentrum (OLC) of mediatheek, nabootsing van praktijkgebeurtenissen, individuele begeleiding of studiebegeleiding, toets- en examenactiviteiten, voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA), in het onderwijsprogramma opgenomen excursies en werkbezoeken, thuisopdrachten voor elektronische leeromgeving, activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten, inloop mentor- of begeleidingsuren.

Download

Tijd voor kwaliteit, evaluatie van de 850-urennorm in het mbo

Meer artikelen over Blog