Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Geplaatst door OCO op 5 november 2014
Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen terecht bij de klachtencommissie als zij willen klagen over het gedrag of een beslissing van iemand die bij de school betrokken is. In de klachtenregeling van de school staat bij welke klachtencommissie de school is aangesloten, vaak is dit een landelijke commissie maar dat is niet verplicht.

Adviesrol klachtencommissie

De klachtencommissie oordeelt of een klacht gegrond is, dan krijgt de klager gelijk, of niet. Daarbij brengt de klachtencommissie advies uit aan de school om zaken te verbeteren, het advies is niet bindend. Een school is wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie, dit is onderdeel van de ‘kwaliteitswet’ waarin ook de verplichting is opgenomen dat scholen een schoolgids uitbrengen. Het hoofddoel van de klachtencommissie is om lessen te trekken uit klachten en het beleid van de school te verbeteren, niet om schade te herstellen of om recht te spreken. Daarvoor moet men naar de rechter.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De Landelijke Klachtencommisie Onderwijs (LKC) staat open voor scholen in zowel het bijzonder (confessioneel en algemeen) als het openbaar onderwijs. Naast de LKC is ook de Landelijke Klachtencommissie Islamitisch onderwijs ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht:

Meer informatie is te vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Per 1 januari 2014 werken klachtencommissies in het bijzonder onderwijs samen in de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Het gaat om de volgende klachtencommissies:

Meer informatie is te vinden op de website www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.