Welke rechten heb ik als ouder wanneer mijn kind blijft zitten?

Geplaatst door OCO op 26 mei 2015
Scholen zijn verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van leerlingen. De regels voor zittenblijven verschillen per school. Op sommige scholen in het voortgezet onderwijs mogen leerlingen niet blijven zitten, andere scholen bieden leerlingen een extra kans door middel van de zomerschool. De regels staan beschreven in het schoolplan of de schoolgids. Daar vinden de ouders hun ‘rechten’ als het gaat om zittenblijven.

Ouders informeren over leervorderingen

Scholen zijn wettelijk verplicht om ouders tussentijds te informeren over de vorderingen van de leerlingen (art. 11 WPO en art. 23b WVO). Vaak gebruikt de school een leerlingvolgsysteem om ouders te informeren. Ouders en school praten ook met elkaar over de ontwikkeling van het kind, de prestaties en het studiegedrag. Bijvoorbeeld tijdens het 10-minutengesprek of op verzoek van de leerkracht.

Regels zittenblijven

De school beslist over zittenblijven en afstromen, omdat de regels over zittenblijven onderdeel zijn van het onderwijskundig beleid van een school. Deze regels staan beschreven in het schoolplan en vaak ook in de schoolgids. Ouders hebben vrijwel altijd inspraak bij wijzigingen in het beleid voor het zittenblijven, omdat de medezeggenschapsraad moet instemmen met wijzigingen van het schoolplan, schoolgids en de onderwijskundige doelstellingen van de school.

Onderlinge verschillen in regels

De onderlinge scholen over zittenblijven zijn groot. Sommige scholen bieden leerlingen de ruimte om te blijven zitten. Er zijn ook scholen die deze ruimte niet bieden. Het is voor ouders dan ook belangrijk om de regels rondom zittenblijven en afstromen te kennen.

Zomerscholen

Sinds 2013 zijn scholen gestart met speciale zomerscholen voor zittenblijvers in het voortgezet onderwijs. De zomerschool biedt leerlingen een nieuwe kans om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar. De zomerschool voor zittenblijvers is bedoeld voor leerlingen die dreigen te blijven zitten op slechts één of twee vakken. Het intensieve lesprogramma is bedoeld om de vereiste leerstof alsnog eigen te maken. Leerlingen hebben geen recht op een plek op een zomerschool. Een school kiest zelf of een zomerschool worden ingericht. De school bepaalt zelf welke zittenblijvers deelnemen aan de zomerschool.

Meer info

Meer informatie over de regels omtrent zittenblijven? Raadpleeg de volgende artikelen: