Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Geplaatst door Kaja Sariwating op 15 augustus 2013

Uw kind heeft als eindadvies VMBO-T gekregen. Tijdens de eerste klas van het voortgezet onderwijs heeft de leerling ondermaats gepresteerd. Door een aantal onvoldoendes is de leerling afgestroomd naar de tweede klas op het niveau VMBO-K van een nieuwe middelbare school. In het tweede jaar wordt al snel duidelijk dat uw kind een hoger niveau aankan. U wilt uw kind laten doorstromen naar VMBO-T. De school vindt een tussentijdse overgang niet verstandig. U bent nu op zoek naar een andere school en vraagt zich af wat u precies kunt doen.

Schoolresultaten
Doorstromen is mogelijk als daar aanleiding voor is. Daarbij zijn de schoolresultaten leidend. Er bestaat geen wet- of regelgeving voor het tussentijds doorstromen. U kunt bij de huidige school navragen wie ouders adviseert over intern doorstromen en de overstap naar een andere school. Met het contactpersoon kunt u bespreken of doorstromen naar een hoger schoolniveau tot de mogelijkheden behoort.

Tussentijdse overstap
Als de school het niet verstandig vindt om uw kind te laten doorstromen, dan kunt u ervoor kiezen om uw kind te laten overstappen naar een andere school. Voor een overstap naar een andere school dient eerst contact opgenomen te worden met de gewenste school om te vragen of zij akkoord gaan met de overstap. In de Parool Scholengids, die OCO ieder jaar in samenwerking met het Parool samenstelt, staat een overzicht van alle scholen in het voortgezet onderwijs per stadsdeel. Elke school wordt apart beschreven. Onder andere de kwaliteit van de scholen wordt genoemd. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u een exemplaar ophalen opĀ ons kantoor. Ook op onze website kunt u informatie over scholen in het voortgezet onderwijs vinden.

Advies OCO
Maak een afspraak met het contactpersoon. U kunt aangeven dat uw kind mogelijk onderpresteert en niet voldoende geprikkeld wordt door de huidige stof. Maak in dat gesprek afspraken waar de school, de leerling en de ouders samen naartoe gaan werken. Spreek bijvoorbeeld af dat de leerling kan doorstromen naar VMBO-T als de cijfers aan het eind van het schooljaar hoger zijn dan een 8 of succesvol aanvullende lesstof doorneemt. Op die manier kan aan het eind van het schooljaar gewezen worden op de afspraken. Daarnaast kunt u andere scholen benaderen met de vraag of zij doorstromers aannemen. Schrijf uw kind niet uit totdat u zeker weet dat uw kind ergens geplaatst kan worden.

Meer artikelen over Tijdpad toelating