Aftrap Ronde Tafels Medezeggenschap

Geplaatst door Arwen van Stigt op 28 juni 2019
Aankondiging – Op 1 juli 2019 is de aftrap van ‘Ronde Tafels Medezeggenschap’. Dit is de opmaat naar een reeks Ronde Tafels waarin OCO ouders uitnodigt voor een goed gesprek over medezeggenschap. Iedere Ronde Tafel staat voor een nieuw thema en de nadruk ligt steevast op het delen van ervaringen. Het doel van de Ronde Tafels is verbinding en uitwisseling van informatie tussen ouders actief in de medezeggenschap.

Eerste Ronde Tafel voor GMR-leden

Op 1 juli vindt de eerste Ronde Tafel plaats. Het thema is reflectie. De Ronde Tafel draait om de vraag: hoe is het schooljaar in jouw GMR verlopen? En om het delen van de goede (en minder goede) ervaringen. Ouders actief in het Dagelijks Bestuur (een voorzitter of secretaris) van een GMR worden van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Ronde Tafels Medezeggenschap

De aftrap op 1 juli is de opmaat naar een reeks Ronde Tafels over medezeggenschap. Deze reeks start met de grote openbare Ronde Tafel over Invloed aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het thema voor deze Ronde Tafel is: hoe vergroot je je ouder-invloed?’. Aan de hand van het pas gepubliceerde onderzoek Een verkenning naar de invloed van ouders in de medezeggenschap op Amsterdamse scholen bespreken we gemeenschappelijke knelpunten die door ouders uit (G)MR’en al zijn benoemd. Hoe bepaal je als ouder de raadsagenda? Hoe zorg je dat je op tijd geïnformeerd wordt door het bestuur? OCO faciliteert een open gesprek gericht op praktische oplossingen. Alle geïnteresseerde ouders worden van harte uitgenodigd.

Thematische reeks Ronde Tafels

OCO organiseert de Ronde Tafels periodiek. Iedere Ronde Tafel  heeft een eigen thema. Steevast ligt de nadruk op het delen van ervaringen. Hoe gaat het bij jou op school met de medezeggenschapsraad? Wat hebben jullie nodig voor een goed functionerende raad? En wat kan je daarin leren van andere ouders of experts?

Verbinding en uitwisseling van informatie tussen ouders

‘Ronde Tafels Medezeggenschap’ is onderdeel van de pilot Raadgevers, een online en offline platform voor verbinding en uitwisseling van kennis tussen ouders in medezeggenschapsraden. Uit de reeds benoemde  verkenning die OCO deed kwam de behoefte van ouders naar voren voor het ontmoeten van anderen, het opdoen van kennis en het delen van ervaringen over de medezeggenschap in de praktijk. Ronde Tafels Medezeggenschap geven hier mede uitvoering aan.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie