Tag: Raadgevers

Goed onderwijs ontstaat waar ouders en professionals effectief weten samen te werken, ieder vanuit zijn eigen kracht. OCO bundelt de kracht van de ouders in een lerend netwerk. Het doel is ervaringen uitwisselen die het eigen functioneren versterken. Zo bouwen wij aan een krachtige stem voor ouders die zich inzetten voor goed onderwijs in Amsterdam!

Stel je kandidaat voor de Ondersteuningsplanraad

Blogbericht van 5 mei 2020

Medezeggenschap en noodmaatregelen lerarentekort

Blogbericht van 27 januari 2020

Interview met Barbara Dijkgraaf: “Medezeggenschap is onmisbaar voor ZAAM”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Drie perspectieven op de taak van de medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Ouders geven een 6- aan hun invloed in medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Schoolgids, jaarplan, SOP; begrijp jij het nog?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

6 tips voor een goede start in de medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

“Medezeggenschap rocks” aldus voorzitter Kamira Bajioui

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Voorzitters aan het woord: “GMR heeft meer invloed dan MR”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Drie meest voorkomende knelpunten van ouders in medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat is Raadgevers?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Op een kletsnatte avond in november…

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Aftrap Ronde Tafels Medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

OCO onderzoekt: Invloed van ouders in medezeggenschap op Amsterdamse scholen.

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

OCO start platform voor medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Projectbeschrijving Raadgevers

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Blogbericht van 18 juli 2018

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

Blogbericht van 15 april 2018