Tag: Raadgevers

Goed onderwijs ontstaat waar ouders en professionals effectief weten samen te werken, ieder vanuit zijn eigen kracht. OCO bundelt de kracht van de ouders in een lerend netwerk. Het doel is ervaringen uitwisselen die het eigen functioneren versterken. Zo bouwen wij aan een krachtige stem voor ouders die zich inzetten voor goed onderwijs in Amsterdam!

Vervolgbijeenkomst Raadgevers over betere aansluiting aanbod op vraag in Amsterdams VO

Blogbericht van 18 oktober 2023

Ouders denken mee over mismatch vraag en aanbod in voortgezet onderwijs

Blogbericht van 13 december 2022

Meedenken over vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

De ondersteuningsplanraad PO zoekt nieuwe leden

Blogbericht van 22 februari 2022

OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Uitnodiging: De OPR en het ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Blogbericht van 16 december 2021

Stel je kandidaat voor de Ondersteuningsplanraad

Blogbericht van 5 mei 2020

Verslag bijeenkomst Raadgevers over noodplan lerarentekort en medezeggenschap

Blogbericht van 29 januari 2020

Medezeggenschap en noodmaatregelen lerarentekort

Blogbericht van 27 januari 2020

Interview met Barbara Dijkgraaf: “Medezeggenschap is onmisbaar voor ZAAM”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Drie perspectieven op de taak van de medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Ouders geven een 6- aan hun invloed in medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Schoolgids, jaarplan, SOP; begrijp jij het nog?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

6 tips voor een goede start in de medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

“Medezeggenschap rocks” aldus voorzitter Kamira Bajioui

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Voorzitters aan het woord: “GMR heeft meer invloed dan MR”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Drie meest voorkomende knelpunten van ouders in medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat is Raadgevers?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Op een kletsnatte avond in november…

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Aftrap Ronde Tafels Medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

OCO onderzoekt: Invloed van ouders in medezeggenschap op Amsterdamse scholen.

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

OCO start platform voor medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Projectbeschrijving Raadgevers

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Blogbericht van 18 juli 2018

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

Blogbericht van 15 april 2018