Meer leerplichtcontrole voor kwalificatieplicht

Geplaatst door OCO op 18 juli 2007

Gemeenten krijgen meer geld om leerplichtambtenaren aan te stellen. In 2007 gaat het om een bedrag van 5,8 miljoen euro. Vanaf 2008 is er structureel 13 miljoen euro mee gemoeid.

De extra leerplichtambtenaren zijn nodig vanwege de kwalificatieplicht die komend schooljaar wordt ingevoerd.

De leerplicht geldt nu tot 16 jaar. Daarna geldt de gedeeltelijke leerplicht, maar die blijkt lastig te handhaven. Er zijn nu veel 16- en 17-jarigen die het onderwijs zonder een startkwalificatie verlaten.

Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren van 16 jaar en ouder om naar school te gaan totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. De kwalificatieplicht betekent niet vijf dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

De kwalificatieplicht is een van de maatregelen om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Met de invoering van de kwalificatieplicht hoopt het kabinet dat maximaal 19.000 extra leerlingen een startkwalificatie zullen behalen.

Meer artikelen over Blog