Meldpunt voor klachten over de maatschappelijke stage

Geplaatst door OCO op 11 februari 2010

Naar aanleiding van verontrustende signalen uit het veld lanceert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) het Meldpunt Maatschappelijke Stage. Uit zowel klachten en meldingen, als een scholierenpeiling kwam duidelijk het beeld naar voren dat er nog veel aan de ideƫle stage schort. Vooral de realisatie van het urenaantal van de stage geeft reden tot grote zorgen.

Pilots
Momenteel wordt de Maatschappelijke Stage al door veel scholen als pilot uitgevoerd, maar vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt de Stage voor alle Nederlandse scholieren verplicht. Uit een peiling van het LAKS onder scholieren blijkt dat op dit moment slechts 11,8 procent van het totaal aantal uren dat er over twee jaar stage moet worden gelopen, wordt gehaald. Gemiddeld lopen de ondervraagde scholieren 25,5 uur stage, veel minder dan de straks verplichte 48 (vmbo), 60 (havo) of 72 (vwo) uur.

Hoewel cijfers over de invulling van de stage en de begeleiding lichtelijk positief zijn, is het LAKS bang dat deze cijfers zullen kelderen wanneer de stage tot 72 uur verplicht wordt voor alle 900.000 scholieren. LAKS-voorzitter Emiel Willms: “Het is maar zeer de vraag of er in 2011 voldoende goede stageplekken gerealiseerd zullen zijn om alle scholieren het verplichte urenaantal te laten lopen. Aan een kwalitatieve stage met goede begeleiding voldoen veel eisen en wij menen dat de huidige Maatschappelijke Stage door de grote omvang daar niet aan kan voldoen.”

Een scholier uit de peiling merkte al op: “Ik schrok toen ik zag hoeveel uur eraan moet gaan worden besteed, bijna twee volle weken! Zelf houd ik er niet zo van als mijn tijd op school wordt ingevuld met iets wat niet nuttig is voor school. Ik heb het al druk genoeg!” Met haar meent 66% van de gepeilde scholieren dat de geplande stage te lang is, en terecht volgens Willms: “Het kan straks toch niet zo zijn dat scholieren 72 uur steken in een stage waar ze niets van leren?! We onderschrijven de nobele doelen van de Maatschappelijke Stage, maar vrezen dat de verplichte invoering straks problematisch zal verlopen. Eerst moet er een kwalitatieve en uitdagende stage zijn voor dit landelijk op grote schaal wordt ingevoerd”.

Naar aanleiding van de peiling, die door 1004 scholieren werd ingevuld, opent het LAKS vandaag het digitale meldpunt maatschappelijke stage. Via www.meldpuntmas.nl kunnen scholieren hun ervaringen met de maatschappelijke stage delen. Zo wil het LAKS de ontwikkelingen van de maatschappelijke stage blijven volgen, vanuit het perspectief van de scholieren. “We blijven de maatschappelijke stage kritisch volgen, en roepen de staatssecretaris op nog eens goed na te denken over de vorm en inrichting van de verplichte invoering in 2011” aldus Willms.

Meer artikelen over Blog