Tag: voorschool

Startblokken, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Welk kindvolgsysteem gebruikt de voorschool van mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Krijgt mijn kind op de voorschool toetsen?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling voorschool

Zorg en ondersteuning voor peuters op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voorschool

Wat leert mijn kind op de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Spelinloop bereidt kind met taalachterstand voor op voorschool

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Mijn kind is nog niet klaar voor de basisschool. Wanneer moet mijn kind van voorschool naar basisschool?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht voorschool

De oudercommissie op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap voorschool

Is de voorschool toegankelijk voor alle Amsterdamse peuters?

Uit vraag en antwoord > Toelating voorschool

Levert het bezoeken van een voorschool of IKC voorrang op de bijbehorende basisschool op?

Uit vraag en antwoord > Toelating voorschool

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht voorschool

Kwaliteit in de voorschool

Uit vraag en antwoord > Organisatie voorschool

De overstap van voorschool naar basisschool

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Dagindeling voorschool is niet handig voor mijn kind. Wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voorschool

Hoe effectief is de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Mijn kind is ingeschreven op de voorschool. Moet mijn kind regelmatig de voorschool bezoeken?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht voorschool

Wat is de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Hoe kies ik een voorschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voorschool

Hoeveel uren voorschool krijgt mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Toelating voorschool

Wat kost de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voorschool

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Voorschool plusgroep voor peuters met extra zorgbehoeften

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voorschool

Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

Blogbericht van 19 september 2018

Ouders aan het woord over beleidswijziging voorschool

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

Blogbericht van 31 december 2017

Open dag voorscholen

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Klachtrecht voorschool straks beter geregeld dan in het onderwijs?

Blogbericht van 20 januari 2015

Ko-totaal, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Sporen, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Piramide, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Kaleidoscoop, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Kan mijn kind naar de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voorschool

Dag van de voorschool in Zuid

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Voorschool moet uit handen welzijnsinstelling

Blogbericht van 10 december 2008

Voorschool in De Baarsjes wordt gratis

Blogbericht van 10 oktober 2008

Voorscholen in Osdorp gratis

Blogbericht van 13 december 2007

Beleidsprogramma: een lijst doelen

Blogbericht van 15 juni 2007

Voorschool Slotervaart wordt gratis

Blogbericht van 21 maart 2007