Moeders van Mama Vita blijven zoeken naar oplossingen

Geplaatst door Menno van de Koppel op 26 maart 2014
Saskia Buma en Jette Bolle van Mama VitaSaskia Buma en Jette Bolle van Mama Vita
Stichting Mama Vita is een platform voor kennisuitwisseling en ondersteuning van moeders van kinderen met autisme die problemen ondervinden met de combinatie van zorg en leren. Deze kinderen kunnen niet volledig naar school omdat de bestaande voorzieningen niet toereikend zijn of omdat er in de praktijk nog teveel barrières zijn om maatwerk te leveren voor een combinatie van zorg en onderwijs.

Maatwerk nodig

De Nationale Kinderombudsman heeft in 2013 een rapport uitgebracht met een pleidooi voor maatwerk en een leerrechtregisseur, zie daarvoor het rapport Van leerplicht naar leerrecht. Maar in de praktijk is het nog een hele klus om te inventariseren wat in een regio mogelijk is en afspraken te maken over maatwerk voor een groep kinderen die nu grotendeels thuis zit. Kortom, het benodigde maatwerk is er in veel gevallen nog niet.

Bijeenkomst in Amsterdam op 12 mei 2014

De moeders van Mama Vita blijven zoeken naar oplossingen. De afdeling Amsterdam van Mama Vita gaat samen met OCO een bijeenkomst organiseren in mei om de mogelijkheden voor deze groep kinderen in Amsterdam in kaart te brengen en de discussie te heropenen. Deze bijeenkomst zal op maandagavond 12 mei 2014 plaatsvinden, datum nog onder voorbehoud. Definitieve datum, locatie en programma volgen binnenkort.

Links

Zie voor meer info over de doelstellingen en activiteiten van Mama Vita www.stichtingmamavita.nl.
Mama Vita is ook een van de drijvende krachten achter de landelijke coöporatie in oprichting www.ouderkrachtvoortkind.nl.

Meer artikelen over Blog