Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies als ik niet de kans heb gekregen mijn cijfers te verbeteren?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 29 augustus 2023
Jij krijgt altijd te maken met een bindend studieadvies (BSA) tijdens jouw mbo-opleiding. Maar wist je dat scholen op verschillende manieren met dit advies omgaan? Sommige scholen houden studievoortgangsgesprekken, terwijl andere dat niet doen. In het eerste jaar van jouw studie krijg je altijd een BSA. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een negatief BSA. Bijvoorbeeld als je de waarschuwing niet (op tijd) hebt gekregen of niet de kans hebt gekregen om je cijfers te verbeteren. OCO heeft tips voor studenten die beroep willen aantekenen vanwege deze reden.

Wat betekent een negatief bindend studieadvies?

  • Komt dat negatieve bindend studieadvies voor jou als een verrassing? Heb je al eerder een schriftelijke waarschuwing gekregen om je cijfers te verbeteren? Snap je waarom de school dit negatieve bindend studieadvies heeft gegeven?
  • Ben je het eens met de redenen die ze hebben genoemd? Klopt wat er in de brief staat of vind je van niet? Kun je uit de brief opmaken wat de gevolgen zijn van dit negatieve bindend studieadvies?
  • Word je uitgeschreven? Hebben ze in hun uitleg rekening gehouden met een verbetertermijn die je kende?

Tip: Je hoort altijd een brief te krijgen. Ben je het oneens met deze brief? Ga dan altijd in beroep bij het College van beroep voor de examens. Dit moet binnen twee weken. In de brief die je ontvangen staat hoe je beroep kunt aantekenen.

Wat vinden jouw docenten ervan?

  • Past dit bij de afspraken die je met jouw docenten hebt gemaakt? Was voor jou duidelijk welke cijfers verbeterd moesten worden, nadat je een schriftelijke waarschuwing hebt gehad¬†(art. 8.1.7a lid 2 onder c WEB)?¬†
  • Heb je de afgelopen maanden feedback van je docenten gekregen over hoe je je studieresultaten kunt verbeteren?
  • Hebben je docenten met jou besproken hoe je je opleiding kunt inhalen of afronden, en denk je dat dit is gelukt?

Bij het bindend studieadvies is jouw studievoortgang het belangrijkst. Soms kan je werkhouding worden meegewogen als dit van invloed is op je studievoortgang. Dit is toegestaan. Als je bijvoorbeeld goede cijfers haalt of je cijfers verbetert binnen de verbetertermijn, krijg je geen negatief bindend studieadvies.

Tip: Een opleiding geeft een schriftelijke waarschuwing als de tussentijdse studieresultaten onvoldoende zijn. De opleiding geeft je dan een eerlijke kans om jouw studieresultaten te verbeteren. Deze termijn moet wel redelijk zijn (zie Handreiking bindend studieadvies, Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering). Bij een eenjarige opleiding is dit ongeveer 1,5 maand en bij andere mbo-opleidingen vier maanden. In je brief aan het College van beroep voor de examens kan je aangeven dat je geen eerlijke kans hebt gehad om jouw studieresultaten te verbeteren, omdat er te weinig tijd zat tussen de waarschuwing en het studieadvies

Wat vinden je ouders of familie ervan?

  • Vinden jouw ouders of familie dat het studieadvies overeenkomt met wat ze van jouw capaciteiten denken?
  • Denken zij dat het negatief bindend studieadvies eerlijk is of juist niet?
  • Kunnen zij jou ondersteunen of kennen ze misschien iemand die je kan helpen?

Tip: Als je twijfelt over het aantekenen van beroep, dan is het verstandig om jouw studieadvies met mensen in jouw omgeving te bespreken. Zij kunnen je soms ook helpen met het schrijven van jouw brief als je beroep wilt aantekenen.

Wie stelt, moet bewijzen

Als je het niet eens bent met jouw studieadvies, moet je uitleggen waarom de uitleg van de school niet klopt of oneerlijk is. Je moet jouw argumenten ondersteunen met bewijs.

Tip: Het is slim om jouw eigen studentendossier bij de opleiding op te vragen, zodat je toegang hebt tot dezelfde informatie als de opleiding. Jij hebt het recht op een kopie van jouw eigen studentendossier. Je kunt deze gegevens als bijlagen gebruiken bij jouw brief. Als je in gesprekken met docenten hebt gesproken over jouw plan om je cijfers te verbeteren, maar er zijn geen verslagen van deze gesprekken in het studentendossier opgenomen, vermeld dit dan in jouw brief.