Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies als ik niet de kans heb gekregen mijn cijfers te verbeteren?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 3 januari 2020
Vraag uit de praktijk – De ervaring van OCO is dat in de praktijk scholen op een andere manier omgaat met het bindend studieadvies. Zo zijn er scholen die een studievoortgangsgesprek houden en scholen die dat niet doen. In het eerste studiejaar krijg je altijd een bindend studieadvies. Als je cijfers te laag zijn, dan krijg je een waarschuwing dat je je cijfers binnen een paar maanden moet verbeteren. Het kan zijn dat je het niet eens bent met het negatief bindend studieadvies, omdat je die waarschuwing niet (op tijd) hebt gekregen of niet de kans hebt gekregen om je cijfers te verbeteren. OCO heeft tips voor studenten die beroep willen aantekenen vanwege deze reden.

Wat betekent een negatief bindend studieadvies?

  • Komt het negatief bindend studieadvies als een verrassing? Heb je eerder schriftelijk een waarschuwing gekregen dat je je cijfers moet verbeteren?
  • Wat is de uitleg van de opleiding om een negatief bindend studieadvies te geven en kan je je hier vinden? Klopt er wat er staat of juist niet?
  • Blijkt uit de brief welke gevolgen het negatief bindend studieadvies voor jou heeft? Gaat de opleiding over tot uitschrijving?
  • Is er een uitleg en wordt in de uitleg rekening gehouden met een verbetertermijn die bij je bekend is?

Tip: Je hoort altijd een brief te krijgen. Ben je het oneens met deze brief? Ga dan altijd in beroep bij het College van beroep voor de examens. Dit moet binnen twee weken. In de brief die je ontvangen staat hoe je beroep kunt aantekenen.

Wat vinden jouw docenten ervan?

  • Past dit bij de afspraken die je met jouw docenten hebt gemaakt? Was voor jou duidelijk welke cijfers verbeterd moesten worden, nadat je een schriftelijke waarschuwing hebt gehad (art. 8.1.7a lid 2 onder c WEB)? 
  • Wat heb je de afgelopen maanden aan feedback van docenten ontvangen over het verbeteren van jouw studieresultaten?
  • Wat hebben docenten met jou afgesproken over het inhalen of afronden van de opleiding en is dit volgens jou gelukt?

De studievoortgang is leidend bij het bindend studieadvies. De werkhouding van een student wordt soms meegewogen als dit van invloed op de studievoortgang. Dit is toegestaan. Voorbeeld: met goede cijfers of cijfers die je binnen de verbetertermijn hebt verbeterd krijg je geen negatief bindend studieadvies.

Tip: Een opleiding geeft een schriftelijke waarschuwing als de tussentijdse studieresultaten onvoldoende zijn. De opleiding geeft je dan een eerlijke kans om jouw studieresultaten te verbeteren. Deze termijn moet wel redelijk zijn (zie Handreiking bindend studieadvies, Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering). Bij een eenjarige opleiding is dit ongeveer 1,5 maand en bij andere mbo-opleidingen vier maanden. In je brief aan het College van beroep voor de examens kan je aangeven dat je geen eerlijke kans hebt gehad om jouw studieresultaten te verbeteren, omdat er te weinig tijd zat tussen de waarschuwing en het studieadvies

Wat vinden je ouders of familie ervan?

  • Past het studieadvies bij hun beeld over jouw capaciteiten?
  • Vinden zij dat het negatief bindend studieadvies eerlijk is of juist niet?
  • Kunnen zij je helpen of kennen zij iemand die je kan helpen?

Tip: Als je twijfelt over het aantekenen van beroep, dan is het verstandig om jouw studieadvies met mensen in jouw omgeving te bespreken. Zij kunnen je soms ook helpen met het schrijven van jouw brief als je beroep wilt aantekenen.

Wie stelt, moet bewijzen

Als je het oneens bent met jouw studieadvies, dan moet je ook vertellen waarom de uitleg van de opleiding niet klopt of oneerlijk is. Jouw uitleg moet je ook onderbouwen met bewijs.

Tip: Het is verstandig om jouw studentendossier op te vragen bij de opleiding, zodat je over dezelfde informatie beschikt over de opleiding. Je hebt recht op een afschrift van jouw eigen studentendossier. Deze informatie kan je gebruiken als bijlagen bij jouw brief. Heb je in gesprekken met docenten jouw eigen plan om cijfers te verbeteren wél besproken, maar zijn hier geen verslagen van gemaakt in het studentendossier? Dan geef je dit aan in jouw brief.