Piramide, wat is dat voor VVE-programma?

Geplaatst door IH op 12 augustus 2014
Piramide is door Cito ontwikkeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Piramide is één van de VVE-programma’s waarmee in Amsterdam wordt gewerkt. Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan.
* Piramide is een programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Meer informatie over VVE is te lezen in het artikel Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool?

Breed programma van 0 tot 7 jaar

Piramide is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. Er is speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals allochtone en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Vervolgens is Piramide uitgebreid en verbreed tot een methode voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool. De complete educatieve methode blijft aandacht houden voor met name allochtone en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Daarnaast bevat de Piramide-methode ook een uitbreiding op de bestaande thema’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Materiaal Piramide VVE

De opvoeder is en blijft dicht bij het kind en neemt tegelijkertijd afstand, zodat het kind zelfstandig kan worden. Deze paradox is de basis voor het Piramide-concept. Er worden vier basisbegrippen onderscheiden: psychologische nabijheid, psychologische afstand, het initiatief van het kind, het initiatief van de opvoeder (leidster/leerkracht). Er zijn diverse materialen beschikbaar, waaronder een implementatieboek, trainingsmodulen, projectboeken, een dagritme-pakket en ontwikkelingsmateriaal. Ook is er een Kwaliteitssysteem (de Piramide Implementatie Assessment) ontwikkeld.

Meer info

De ontwikkelaar van Piramide is Cito in Arnhem. Het Nederlands Jeugd Instituut heeft Piramide erkend. Meer informatie over VVE-programma’s is te vinden in het artikel Welke VVE-programma’s zijn er?.